Barnevernskonsulent

Wasi Raza Naqvi jobber som barnevernkonsulent i Oppegård kommune.

Foto: Privat

Hvorfor valgte du å studere barnevern?

Det var mange årsaker til hvorfor jeg valgte å studere barnevern. En av de årsakene var at jeg hadde et brennende ønske om å jobbe med mennesker som befinner seg i en krisesituasjon, og tenkte at barnevernstudiet ville gi meg en gyllen mulighet til å jobbe med barn og unge som er sårbare og som går gjennom store livsutfordringer. I tillegg hadde jeg kjennskap til at det er få menn med minoritetsbakgrunn som tok denne utdanningen, og tenkte jeg kunne bli attraktivt i arbeidsmarkedet.

Hvordan fikk du din nåværende jobb?

Jeg begynte å søke jobber mens jeg skrev bacheloroppgaven min. Jeg begynte å søke jobber rundt februar 2019, og startet å jobbe som barnevernskonsulent i april 2019. Jeg søkte på alle stillinger som fanget min interesse, og ble innkalt til flere intervjuer i slutten av mars. Jeg fikk to jobbtilbud, hvor jeg valgte å takke ja til barnevernkonsulentstillingen. Jeg jobbet først 40%, og gikk over til 100% stillingen da jeg leverte bacheloroppgaven min.

Hva tror du var de viktigste faktorene for at nettopp du fikk jobben? 

Jeg tror det som spilte en viktig rolle for meg for å få denne jobben var hvordan jeg presenterte meg selv på intervjuet, og viste refleksjon og faglig kunnskap. I tillegg hadde referansene mine sagt fine ord om meg. Jeg hadde relevant praksis i forbindelse med studiet, og gjennom praksisperioden viste jeg pågangsmot, engasjement for jobben og faglige kunnskaper. Dermed sikret jeg gode referanser fra praksisplassen som hjalp meg til å få nåværende jobb. Utenom det hadde jeg noen års erfaring med fengselsvesen og sikkerhetsbransjen, og det var muligens den største årsaken til jeg fikk jobben før jeg ble ferdig med studiet.

Min hovedarbeidsoppgave er å finne ut hvordan omsorgssituasjonen til barn og unge er, og sikre at de lever under trygge vilkår og vokser opp i forutsigbare miljøer.

Hva er dine hovedarbeidsoppgaver? 

Jeg jobber som barnevernkonsulent i barneverntjenesten med undersøkelse og tiltak. Vi har et mottaksteam som mottar og behandler alle kommende bekymringsmeldinger fra privatpersoner eller offentlige instanser. Deretter deler mottaksteamet bekymringsmeldinger til saksbehandlere som jobber med undersøkelse og tiltak. Når vi får en bekymringsmelding har vi hovedsakelig tre måneder på fullføre undersøkelsen og gjøre rede for våre vurderinger. Som barnevernkonsulent er dagen min stort sett fylt med møter med blant annet familiene og ulike samarbeidspartnere som kan belyse saken.

Min hovedarbeidsoppgave er å finne ut hvordan omsorgssituasjonen til barn og unge er, og sikre at de lever under trygge vilkår og vokser opp i forutsigbare miljøer. Dersom familien eller barn har særskilte behov, kan barneverntjenesten tilby familien og barn diverse hjelpetiltak, og det hjelpetiltaket vi benytter oss mest av er råd og veiledning.

På hvilken måte bruker du utdanningen din i jobben?

Jeg bruker utdanningen min i jobben hver eneste dag på jobb. Vi skriver barnevernfaglige vurderinger ofte, og for å kunne skrive en reflektert og en god barnevernfaglig vurdering, er det meget avgjørende å bruke faget jeg har lært på høgskolen. I tillegg har vi drøftingssamtaler med kolleger og samarbeidspartnere. For å kunne drøfte diverse saker på en hensiktsmessig måte er det kjempeviktig å ha gode kunnskaper innenfor barnevernfaget.

Hva er ditt beste tips til studenter som ønsker å bli attraktive på arbeidsmarkedet?

Mitt beste tips til studenter er å få relevant jobberfaring, eller generell jobberfaring med mennesker, for å kunne lettere komme inn i arbeidsmarkedet. Dersom man ikke har særlig mye jobberfaring, anbefaler jeg på det sterkeste å gjøre et kjempegodt inntrykk på praksisplassen. Praksisplassen kan brukes som en nyttig referanse for arbeidsgiver etter endt utdanning.


Navn:
Wasi Raza Naqvi
Studieprogram:
Bachelor i barnevern
Uteksaminert:
2019
Stillingstittel:
Barnevernkonsulent
Arbeidsgiver:
Oppegård kommune

Publisert 31. okt. 2019 14:34 - Sist endret 15. juni 2021 06:31