Obduksjonsteknikker og kvalitetsrådgiver

Ole Herman Øiseth har en master i samordning av helse- og velferdstjenester fra Høgskolen i Østfold og jobber som obduksjonsteknikker og kvalitetsrådgiver ved Seksjon for patologi på Sykehuset Østfold.

Bildet viser Ole Herman Øiseth, tidligere student ved HiØ.
Foto: Privat

Hvorfor valgte du å studere Masterstudium i samordning av helse- og velferdstjenester ved Høgskolen i Østfold?

Jeg har grunnutdannelse som bioingeniør og videreutdanning i biokjemi og cellebiologi med fordypning i patologi. Jeg ønsket derfor å tilegne meg en bredere kunnskap innenfor helsevesenet og få et større perspektiv på samarbeidet mellom primærhelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten med tanke på videre karrierevalg. Dessuten er jeg opptatt av tverrfaglighet og tverrfaglig samarbeid, noe som denne utdannelsen vektlegger.

Hvordan fikk du din nåværende jobb?

Min nåværende jobb fikk jeg rett etter at jeg var ferdig med bioingeniørstudiet. Jeg var faktisk så heldig at jeg ble kontaktet av Seksjon for patologi på Sykehuset Østfold og ble først tilbudt ett års vikariat. Siden fikk jeg fast jobb.

"Jeg tror det er veldig viktig at man viser stor interesse for faget under utplassering i arbeidspraksis. Det å spørre i tillegg til å utvise stor grad av selvstendighet, er i hvert fall noe jeg ser etter ved ansettelser."

Ole Herman Øiseth, tidligere student ved HiØ.

Hva tror du var de viktigste faktorene for at nettopp du fikk jobben?

Den viktigste faktoren for at jeg fikk jobben, var at jeg hadde gjort et godt inntrykk ved seksjonen under utplassering i studietiden og at jeg viste interesse for obduksjonstjenesten.

Hva er dine hovedarbeidsoppgaver?

Mine hovedarbeidsoppgaver er å jobbe som obduksjonsteknikker, i tillegg til å jobbe som kvalitetsrådgiver hvor jeg har ansvar for prosedyrer og avvikshåndtering. Som fagansvarlig bioingeniør har jeg også ansvaret for driften av obduksjonsenheten og opplæring av nyansatte.

På hvilken måte bruker du utdanningen din?

I tillegg til å være bioingeniør med videreutdannelse, har jeg tatt utdannelse som obduksjonsteknikker. Dette er en fin kombinasjon, med mye anatomi, fysiologi og sykdomslære, samt teknisk utførelse av obduksjoner. Jeg har også tatt et fag i statistikk og kvalitetsarbeid ved Oslo Met, som jeg får bruk for i arbeidet med prosedyrer, avvikshåndtering og innføring av nye metoder ved seksjonen.

Hva er ditt beste tips til studenter som ønsker å bli attraktive på arbeidsmarkedet?

Jeg tror det er veldig viktig at man viser stor interesse for faget under utplassering i arbeidspraksis. Det å spørre i tillegg til å utvise stor grad av selvstendighet, er i hvert fall noe jeg ser etter ved ansettelser. I tillegg kan være det lurt å skaffe seg praksis gjennom helgejobbing og i ferier.


Navn: Ole Herman Øiseth
Studieprogram: Masterstudium i samordning av helse- og velferdstjenester
Stillingstittel: Obduksjonsteknikker og kvalitetsrådgiver
Arbeidsgiver: Seksjon for patologi, Sykehuset Østfold

Publisert 28. mai 2021 11:06 - Sist endret 14. juni 2021 19:50