Bærekraft er blitt konkurransekraft!

Det grønne skiftet er her og påvirker utviklingen av arbeidslivet og utdanningslivet vårt. Det store spørsmålet er om arbeidslivet og næringslivet er klare for omstillingen.

Faksimile av bildet til leserinnlegget i Fredriksstad Blad 2.3.2021

Faksimile Fredriksstad Blad 2.3.2021

I et leserbrev i Fredriksstad blad den 2. mars 2021 løfter forskere ved avdelingen behovet for grønn omstilling i små og mellomstore bedrifter. Med forskningsprosjektet Greenbizz adresserer de direkte næringslivets utfordringer i det grønne skiftet.

Forskere fra Høgskolen i Østfold, Aarhus universitet og Högskolan i Halmstad med Chalmers, sju doktorgradsstipendiater, Fredrikstad Næringsforening og Viken Teknologiklynge skal gjøre 60 oppstartsbedrifter og små og mellomstore bedrifter grønnere.

Med FNs bærekraftmål i tankene tar prosjektet sikte på å øke bruken av fornybar (grønn) energi i forhold til det totale energiforbruket til nyetableringer og SMB ved bruk av nye, grønne forretningsmodeller. Grønn forretningsutvikling må bidra til konkurransedyktige forretningsmodeller og det er derfor viktig at de "grønne" bidragene kan knyttes til økt verdiskaping i verdikjeden over tid.

Prosjektet tar tak i den manglende koplingen til startups og SMBer og utforsker hvordan nye forretningsmodeller kan understøtte økt andel av fornybar energi og ikke minst redusere energiforbruket i verdikjedene totalt sett. Ved utvikling av ny grønn forretningsmodellteknologi vil prosjektet kontinuerlig kunne måle, kvantifisere og derved øke bruken av fornybar (grønn) energi, ikke bare i den enkelte virksomhet, men i hele virksomhetens verdikjede. 

Forskningsprosjektet Greenbizz er finansiert av Interreg Øresund-Kattegat-Skagerrakprogrammet, Fredrikstad kommune gjennom næringsfondet og Viken fylkeskommune.

For mer informasjon om prosjektet ta kontakt med prosjektleder Bjørn Gitle Hauge eller en av forskerne Gunnar Andersson eller Frode Ramstad Johansen.

 

 

Emneord: innovasjon, forretningsutvikling, grønn, næringsliv Av Frode Ramstad Johansen
Publisert 2. mars 2021 18:40 - Sist endret 26. juli 2021 11:12