Formidlingsprisen 2020 for forskning på månebetong

Professor Anna-Lena Kjøniksen og førsteamanuensis Shima Pilevar ble tildelt Høgskolen i Østfolds Formidlingsprisen 2020 for sitt arbeid med bruk av urea i betong på månen.

Privinnere
Anna-Lena og Shima midterste rekke til høyre. Høgskolen i Østfold delte 7. april ut en rekke priser via zoom. Foto: HiØ.

Ifølge tjenesten Altmetric som blant annet måler i hvor stor grad en forskningsartikkel når ut til publikum, er artikkelen om "månebetong" rangert som nummer 2.870 av over 17 millioner forskningsartikler.

Altmetric visning av resultater
Oversikten fra Altmetric. (Bilde fra nettsted)

Anna-Lena og Shima ble tildelt Formidlingsprisen for arbeidet med og artikkelen Utilization of urea as an accessible superplasticizer on the moon for lunar geopolymer mixtures. Artikkelen om bruk av urea i betong (for å forenkle) på månen har oppnådd global interesse, også i populærvitenskapelige medier. Gjennom 2020 har de blitt kontaktet fra alle verdensdeler til alle døgnets tider og velvillig stilt opp og forklart.

Professor Anna Lena Kjøniksen (t.v.) og førsteamanuensis Shima Pilehvar i arbeid på at av laboratoriene ved ingeniøravdelingen på Høgskolen i Østfold. (Foto: Ann-Kristin Johansen)
Professor Anna Lena Kjøniksen (t.v.) og førsteamanuensis Shima Pilehvar i arbeid på at av laboratoriene ved ingeniøravdelingen på Høgskolen i Østfold. (Foto: Ann-Kristin Johansen)

Formidling og samfunnskontakt er en av høgskolens tre hovedoppgaver. Prisen for god formidling av forskning ved Høgskolen i Østfold tildeles en forsker/gruppe/fagmiljø som har formidlet forskningsbasert innsikt slik at det har vakt interesse hos dem man har formidlet til – avgrensede målgrupper så vel som brede publikumsgrupper.

Prisen består av et diplom og 50.000 kroner, og beløpet skal brukes av prisvinnerene til tiltak som stimulerer til forskningsformidling.

Les mer om forskningen her og  oppmerksomheten rundt forskningen her.

Vi gratulerer!

Av Frode Ramstad Johansen
Publisert 8. apr. 2021 14:39 - Sist endret 23. nov. 2021 12:45