Havpanel - vi inviterer til diskusjoner om Oslofjorden og elvas tilstand og fremtid

Hvordan kan vi jobbe bedre sammen for å finne løsninger, på tvers av fagfelt og kommune- og fylkesgrenser, og med samlet fokus fra det offentlige, private og frivillige?

Dette havpanelet er en del av programmet for Fyrtårnsverksted 2022.
Her møtes politikere, næring, miljøbevegelsen og akademia rundt samme bord for å diskutere  ideer og muligheter. Seansen ledes av Høgskolen i Østfold ved Innovasjon og prosjektledelse.

Kontaktperson er førsteamanuensis Gunnar Andersson. 

Publisert 31. aug. 2022 14:42 - Sist endret 7. sep. 2022 09:50