English version of this page

Innovasjon

Innovasjonsgruppa (IRG) ble etablert i 2014 for å styrke forskningen på innovasjon og det forskningsfaglige grunnlaget for vår undervisning innenfor innovasjonsfag. 

IRG fokuserer på å bidra til regional verdiskaping og hjelpe bedrifter og virksomheter i arbeidet med å realisere mer bærekraftige forretningsmodeller og praksis.

Publikasjoner i tidsskrift, deltakelse på internasjonale konferanser og samfunnsdebatten, bygging av plattformer for å diskutere funn og integrere funnene i undervisningen står sentralt i gruppas arbeid.

For en mer oppdatert oversikt over nyhetssaker, aktiviteter og funn se våre engelske nettsider: ENGLISH

Deltakere

Publisert 28. juni 2018 13:25 - Sist endret 16. sep. 2022 09:09