English version of this page

Forskningsgruppen Uniped

Forskningsgruppen Uniped (Uniped) utfører forskning innenfor utdanning, læring og undervisning på høgskole-/universitetsnivå. Uniped arbeider med å styrke tverrfaglig samarbeid med sikte på forbedret undervisning.

Deltakere

Emneord: Undervisning, pedagogikk, eksperimentering
Publisert 14. juni 2019 11:52 - Sist endret 15. juni 2021 09:42