The engineer of 2020 - erfaringer fra en pilotstudie

Forskjeller i intellektuelt mangfold, selvtillit og kritisk tenkning i ingeniørutdanningene ved IE, USA og IPL, Norge.

Awat Safari presenterer

MSc Awat Safari presenterte fra pilotstudie av to pedagogiske systemer, Industrial Engineering ved South Dakota School of Mines & Technology og Innovasjon og prosjektledelse ved Høgskolen i Østfold.

Forskningen hadde stor vekt på forskjeller i læringsutbytte for studenter i ingeniørutdanning. Bakgrunnen for pilotstudiet er et stort behov i USA for å utvikle "the engineer of 2020" (National Academy for Engineering), ingeniører som er innovative og tilpasningsdyktige for de kompleksiteter den amerikanske industrien står ovenfor. I forskningen ble det brukt flere instrumenter for å avdekke forskjellene i læringsutbyttet mellom det norske og amerikanske studiet; Herrmann Brain Dominance Instrument, Critical Thinking Assessment Test, LAESE - Self efficacy, og fokus grupper. 

Resultatene viser amerikanske studenter med behov for mer teamarbeid og ferdigheter i dette, men som er komfortable i konkurrerende læringsmiljøer. Innovasjon ses som teknologi. De norske studentene er komfortable i samarbeidende teambaserte arbeidsmiljø, men resultatene viser behov for mer teoretisk grunnlag. Og innovasjon ses i en sosial kontekst, det vil si mer holistisk.

Pilotstudien oppfordrer til videre utforsking på området.

Awat Safari innehar en MSc in Engineering Management fra South Dakota School of Mines & Technology (2019), og en BSc i Innovasjon og prosjektledelse fra Høgskolen i Østfold (2017). Masteroppgaven hennes er titulert "Understanding the Differences in Student Learning Outcomes Between the United States and Norwegian Educational Systems".

 

Av Frode Ramstad Johansen
Publisert 18. juni 2019 13:40 - Sist endret 14. juni 2021 20:42