To nye paper på utdanningskonferansen ICERI2020

Et metodepaper om læringshistorier og et paper om dagens studenters orientering mot "eksamensrelevans"

Bilde som viser titlene på de to paperne

Det ene paperet, Researching emerging trends in higher education, er en utforsking av trender basert på  "læringshistorier" som er koblet til organisatorisk læring. Det andre, The use of "walk and talk" in student groups and modern students need for justification, er en utforsking av hvorfor studenter kutter ut metoder når de ikke direkte ser at de er "eksamensrelevante"​. Begge paperne er skrevet av forskerne Gunnar Andersson,Trude Tonholm, Pål Ellingsen og Frode Ramstad Johansen.

Av Frode Ramstad Johansen
Publisert 3. des. 2020 14:12 - Sist endret 14. juni 2021 20:42