English version of this page
Pågående prosjekt

Hydrogeler for energiproduksjon fra saltvann/ferskvann

Produksjon av energi basert på saltvann/ferskvann har tradisjonelt vært fokusert på bruk av membranteknologi for å utnytte forskjellene i osmotisk trykk mellom saltvann og ferskvann. Membranteknologi har imidlertid en rekke utfordringer som gjør det vanskelig å produsere energi som er billig nok til å konkurrere på det åpne markedet. I dette prosjektet undersøker vi mulighetene for å bruke hydrogeler som sveller i ferskvann og krymper i saltvann til å utvinne energi.

Publikasjoner:

Publikasjonsliste

Deltakere

Publisert 28. juni 2018 14:00 - Sist endret 26. juli 2021 11:13