Internasjonalt studentarbeid på tvers i prosjektet Educating Leaders for a Sustainable Economy

Studenter fra Høgskolen i Østfold, Beijing Jiaotong University og Shijiazhuang GEO University skal over fire år arbeide sammen om FNs bærekraftmål.

To smilende studenter jobber sammen i glassgangen ved studiested Fredrikstad.
Foto: Bård Halvorsen/Høgskolen i Østfold

Det nye instituttet for økonomi, innovasjon og samfunn har fått midler til prosjektet Educating Leaders for a Sustainable Economy gjennom DIKU’s UTFORSK-program. I dette 4-årig programmet med et budsjett på tre millioner kroner vil vi samarbeide med våre partnere i Kina om å levere spesialiserte kurs av høy kvalitet for utvalgte studenter.

Educating Leaders for a Sustainable Economy utdanner morgensdagens forretnings- og prosjektledere i den fremvoksende bærekraftige økonomien. Det kjøres i tre puljer innenfor rammen av kursprofilen Meeting among Cultures. Ved hver gjennomkjøring vil vi ha 12 norske og 12 kinesiske bachelorstudenter på kurset, i tillegg er det lagt inn et mindre antall utvekslingsstudenter på masternivå. Selve kurset er samlingsbasert og mellom samlingene vil studentene jobbe i team på fire (to norske og to kinesiske). Innholdsmessig er kurset orientert rundt spesifikke av FNs bærekraftsmål nummer 4, 7, 9, 11, 12, and 17 (building a cooperative partnership around sustainability).

I det nye instituttet, hvor Økonomi og administrasjon (ØKAD) og Innovasjon og prosjektledelse (IPL) vil inngå, blir dette en fin plattform for integrering av det faglige miljøet!

Av Frode Ramstad Johansen
Publisert 28. mai 2021 08:29 - Sist endret 16. juni 2021 13:28