Fyrtårnverksted 2022 – et verksted for folkeforskning og naturrestaurering

Hvert år i uke 38 blir Strømtangen Fyr et ekte miljøfyrtårn. Da inviterer Høgskolen i Østfold, Miljøstiftelsen Elv og Hav og Visit Fredrikstad og Hvaler til diskusjoner i krysningsfeltet innovasjon, miljø og reiseliv. I år er det holdbart reiseliv, Oslofjordens utfordringer og naturrestaurering i praksis som er de viktige temaene vi legger på bordet.

Foto av Strømtangen fyr med logoen for Fyrtårsverkstedet

Årets Fyrtårnverksted på Strømtangen fyr samlet mer enn 100 studenter fra Bachelor Innovasjon og prosjektledelse og forskere fra forskningsgruppa på innovasjon og det internasjonale forskningsprosjektet Interreg Greenbizz ved Høgskolen i Østfold, miljøbevegelsen ved Miljøstiftelsen Elv og Hav, Rosareke Foreningen for Sjøørretens venner, Lei en biolog, Hold Norge Rent, Innovasjon Norge, Visit Fredrikstad og Hvalers reiselivsnettverk, kommunene, andre offentlige aktører og frivillige. Her er noen samlet til fotografering. Foto: Sindri Kristjansson 

*Dette debattinnlegget er skrevet av Gunnar Andersson/studiet Innovasjon og prosjektledelseHøgskolen i Østfold, Maya Nielsen/Visit Fredrikstad & Hvaler, Sten Helberg/Miljøstiftelsen Elv og Hav og har stått på trykk i Fredriksstad Blad. 

Fyrtårnverkstedet har vokst fra å være en møteplass for dedikerte idealister til å bli en ettertraktet og utradisjonell diskusjonsarena, der utfordringer og prosjekter diskuteres på tvers av fagmiljøene.

På Strømtangen tar vi diskusjonene ut til havet, der vi er tett på naturen og de utfordringene som preger Oslofjorden. Vi har tro på at det er bedre å møtes rundt bordet, ved kjøkkenbenken i Fyrvokterboligen eller i solveggen i stedet for i sterile konferansesaler med buffé og power points. Vi snur konferansen på hodet, og lar pausene være der de viktige diskusjonene skjer.

Felles for alle som møtes på fyret er erkjennelsen av at overforbruket av naturen og fjorden må adresseres bredt og løses på tvers. Miljøorganisasjonene er utførende og holdningsskapende, og innovasjonsmiljøene finner løsningene for fremtiden. Reiselivet snakker til de besøkende langs og på fjorden gjennom sine kanaler og nettverk.

Vi er inne i FNs tiår for restaurering av natur, og dette er også Frivillighetens år. Vi vil samle alle gode krefter og sette et felles søkelys på Oslofjorden. Den var en gang den rikeste fjorden i Norge, med store habitater for hval, tunfisk, torsk, sild og brisling. Oslofjordens økosystem har vært igjennom en kollaps og er nå en skygge av seg selv.

Det bor 1,6 millioner mennesker langs fjorden, som fisker og ferdes, som forurenser fra fartøy, landbruk og industri. Oslofjorden er også den mest besøkte fjorden, med småbåter, ferger og hytteliv. Det negative avtrykket kommer fra mange hold, og alle som bærer sten til forfallet må inkluderes i løsningen.

Årets arrangement samler mer enn 100 studenter fra Bachelor Innovasjon og prosjektledelse, forskere fra forskningsgruppa på innovasjon og det internasjonale forskningsprosjektet Interreg Greenbizz, miljøbevegelsen ved Miljøstiftelsen Elv og Hav, Rosareke Foreningen for Sjøørretens venner, Lei en biolog, Hold Norge Rent, Innovasjon Norge, Visit Fredrikstad og Hvalers reiselivsnettverk, kommunene, andre offentlige aktører og frivillige.

Dette er praktisk folkeforskning i ordets beste betydning.

Publisert 20. sep. 2022 16:00 - Sist endret 25. sep. 2022 18:58