EXPO-utstillingen

EXPO er et årlig arrangement i regi av institutt for ingeniørfag, hvor alle bachelorprosjektene til våre avgangsstudenter vises frem.  Alle prosjekt blir i tillegg beskrevet i en egen EXPO-katalog.

Bildet viser forsiden av EXPO-katalogen 2021 der alle studentprosjektene ble presentert med tekst og bilde. 

Årets EXPO er det 30. i rekken og informasjonen om de mange prosjektene er særlig interessant for:

  • Bedrifter og virksomheter som kunne tenke seg å innlede et samarbeid med ingeniøravdelingen om et spesifikt prosjekt.
  • For deg som vurderer å starte på en ingeniørutdanning gir EXPO-utstillingen deg et unikt innblikk i hva våre studenter faktisk jobber med.
  • For alle som er interessert i ingeniørfag og spennende, fremtidsrettede prosjekter.

 

Spørsmål?

Kontakt prosjektleder for EXPO 2021 Rudi Yi Xu på rudi.y.xu@hiof.no