Organisasjon

Institutt for ingeniørfag ledes av instituttleder og undervisningsleder.

Instituttets ledelse

Instituttleder

Undervisningsleder