Lars Gunnar Furelid Tellnes

Fakultet for informasjonsteknologi, ingeniørfag og økonomi
English version of this page Stilling
Stipendiat
Kontakt
+4769608673
Studiested
Halden
Kontornr.
-

Faglige interesser

Miljøegenskaper av produkter og hvordan det beregnes med livsløpsvurderinger (LCA). Interessert i tverrfaglig samarbeid for å implementere LCA i andre fagfelt og praksis.

Bakgrunn

Har master i industriell økologi fra NTNU og ti års arbeidserfaring fra anvendt forskning i instituttsektoren. Jobbet først seks år hos Norsk Treteknisk Institutt og så fire år hos Norsk institutt for bærekraftsforskning (NORSUS). Har mye erfaring med direkte industrisamarbeid og gjennom ulike nettverk. Tidligere undervisningserfaring fra Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) og har holdt jevnlig kurs blant annet gjennom Tekna. Begynte som stipendiat hos HiØ august 2021.

Verv

Medlem av programkomiteen til International Research Group on Wood Protection (IRG-WP) siden 2018.

Medlem av redaksjonskomiteen til journalen Wood Materials Science & Engineering siden 2019.

Forskergrupper

Publikasjoner

 • Resch, Eirik; Wiik, Marianne Rose Kjendseth ; Tellnes, Lars G. F.; Andresen, Inger; Selvig, Eivind & Stoknes, Stein (2022). FutureBuilt Zero - A simplified dynamic LCA method with requirements for low carbon emissions from buildings. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science (EES). ISSN 1755-1307. 1078(1). doi: 10.1088/1755-1315/1078/1/012047. Fulltekst i vitenarkiv
 • Johnsen, Fredrik Moltu & Tellnes, Lars Gunnar Furelid (2022). Verification of Environmental Product Declarations (EPDs) – how strict should it be? E3S Web of Conferences. ISSN 2267-1242. doi: 10.1051/e3sconf/202234908002.
 • Maniak-Huesser, Martyna; Tellnes, Lars G. F. & Zea Escamilla, Edwin (2021). Mind the gap: A policy gap analysis of programmes promoting timber construction in nordic countries. Sustainability. ISSN 2071-1050. 13(21), s. 1–14. doi: 10.3390/su132111876.
 • Tellnes, Lars G. F.; Saxegård, Simon Alexander & Johnsen, Fredrik Moltu (2020). Cross-laminated timber constructions in a sustainable future – transition to fossil free and carbon capture technologies. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science (EES). ISSN 1755-1307. doi: 10.1088/1755-1315/588/4/042060.
 • Tellnes, Lars G. F. & Rønning, Anne (2019). Modelling options for module C and D: Experiences from 50 EPD for wood-based products in Norway. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science (EES). ISSN 1755-1307. 323(1). doi: 10.1088/1755-1315/323/1/012052.
 • Tellnes, Lars G. F.; Alfredsen, Gry; Flæte, Per Otto & Gobakken, Lone Ross (2019). Effect of service life aspects on carbon footprint: a comparison of wood decking products. Holzforschung. ISSN 0018-3830. doi: 10.1515/hf-2019-0055.
 • Tellnes, Lars G. F.; Ganne-Chedeville, Christelle; Dias, Ana Cláudia; Dolezal, Franz; Hill, Callum Aidan Stephen & Escamilla, Edwin Zea (2017). Comparative assessment for biogenic carbon accounting methods in carbon footprint of products: a review study for construction materials based on forest products. iForest : Biogeosciences and Forestry. ISSN 1971-7458. 10(5), s. 815–823. doi: 10.3832/ifor2386-010.

Se alle arbeider i Cristin

 • Resch, Eirik; Andresen, Inger; Eivind, Selvig; Wiik, Marianne Rose Kjendseth ; Tellnes, Lars G. F. & Stoknes, Stein (2021). Promoting climate neutral urban areas – FutureBuilt zero method to measure compliance in pilot projects. The 10th International Conference on Life Cycle Management 5th – 8th September 2021. LCM 2021.
 • Tellnes, Lars; Nore, Kristine & Rønning, Anne Ragnhild (2020). Options for climate change performance indicators for cross-laminated timber.
 • Tellnes, Lars G. F.; Saxegård, Simon Alexander & Johnsen, Fredrik Moltu (2020). Cross-laminated timber constructions in a sustainable future – transition to fossil free and carbon capture technologies.
 • Tellnes, Lars & Rønning, Anne Ragnhild (2019). Modelling options for module C and D: Experiences from 50 EPD for wood-based products in Norway.
 • Tellnes, Lars G. F.; Soldal, Ellen & Johnsen, Fredrik Moltu (2019). Allocation and land use in LCA of forestry case study on beech wood thinning.
 • Tellnes, Lars G. F. & Rønning, Anne (2019). Completeness of inventories for environmental product declarations (EPD).
 • Næss, Johann Kristian; Nyrud, Anders Q. & Tellnes, Lars G. F. (2019). Greenhouse gas emissions from forestry – silvicultural measures about models for allocation.
 • Tellnes, Lars G. F. (2018). Declaring life cycle inventory of toxicity related emissions in environmental product declarations of preservative treated wood products.
 • Tellnes, Lars G. F. & Iversen, Ole Magnus Kålås (2018). Online tool for generating Environmental Product Declarations (EPD-tool) for modified wood products.
 • Tellnes, Lars G. F. & Nore, Kristine (2018). Environmental performance of construction stage for glue and cross laminated timber.
 • Tellnes, Lars G. F.; Alfredsen, Gry; Flæte, Per Otto & Gobakken, Lone Ross (2018). Carbon footprint of decking materials – a comparison of modified and preservative treated wood.
 • Tellnes, Lars G. F. (2018). Hosting PCR Workshop.
 • Rønning, Anne; Lyng, Kari-Anne Kallerud; Brekke, Andreas; Soldal, Ellen; Vold, Mie & Iversen, Ole Magnus Kålås [Vis alle 9 forfattere av denne artikkelen] (2017). Status harmonisation EN15804 and PEF.
 • Tellnes, Lars G. F.; Ganne-Chedeville, Christelle; Dias, Ana Cláudia; Dolezal, Franz; Hill, Callum Aidan Stephen & Zea Escamilla, Edwin (2017). Review of biogenic carbon in carbon footprint of modified wood.
 • Booto, Gaylord Kabongo; Tellnes, Lars G. F. & Brekke, Andreas (2021). OR.50.21 Triple Panel Buildings bærekraftsvurdering - forprosjekt. Norsus . ISSN 978-82-7520-882-6.
 • Valente, Clara; Tellnes, Lars G. F. & Callewaert, Peter Guido (2021). OR.46.21 Waste 2 Power (W2P) – high value energy recovery of plastic waste. Norsus . ISSN 978-82-7520-878-9.
 • Booto, Gaylord Kabongo; Tellnes, Lars G. F. & Silva, Mafalda (2020). NEPD-2588-1315 Flügger 04 Wood Tex Opaque. EPD-Norge.
 • Booto, Gaylord Kabongo; Tellnes, Lars G. F. & Silva, Mafalda (2020). NEPD-2589-1315 Flügger 02 Wood Tex Primer. EPD-Norge.
 • Booto, Gaylord Kabongo; Tellnes, Lars G. F. & Silva, Mafalda (2020). NEPD-2590-1315 Flügger 05 Wood Tex Acryl 30. EPD-Norge.
 • Booto, Gaylord Kabongo; Tellnes, Lars G. F. & Silva, Mafalda (2020). NEPD-2591-1315 Flügger 06 Wood Tex Oil Paint W 60. EPD-Norge.
 • Booto, Gaylord Kabongo; Tellnes, Lars G. F. & Silva, Mafalda (2020). NEPD-2592-1315 Flügger Window. EPD-Norge.
 • Resch, Eirik; Andresen, Inger; Selvig, Eivind; Wiik, Marianne Rose Kjendseth ; Tellnes, Lars G. F. & Stoknes, Stein (2020). FutureBuilt ZERO metodebeskrivelse. Futurebuilt. Fulltekst i vitenarkiv
 • Tellnes, Lars G. F. & Johnsen, Fredrik Moltu (2020). NEPD-2369-1107-NO Malt listverk av furu. EPD-Norge.
 • Johnsen, Fredrik Moltu & Tellnes, Lars G. F. (2020). NEPD-2368-1107-NO Lakkert listverk av eik. EPD-Norge.
 • Tellnes, Lars G. F. & Johnsen, Fredrik Moltu (2020). NEPD-2370-1107-NO Ubehandlet listverk av furu. EPD-Norge.
 • Tellnes, Lars G. F. & Johnsen, Fredrik Moltu (2020). NEPD-2371-1107-NO Malt dørsett av furu. EPD-Norge.
 • Tellnes, Lars G. F. & Johnsen, Fredrik Moltu (2020). NEPD-2372-1107-NO Malt panel av furu. EPD-Norge.
 • Tellnes, Lars G. F. & Johnsen, Fredrik Moltu (2020). NEPD-2373-1107-NO Malt utforing av furu. EPD-Norge.
 • Tellnes, Lars G. F. & Prestrud, Kjersti (2019). OR.37.19 Klimagassberegninger MH Arctic - Byggseksjoner. Materialbruk, levetid og energi til oppvarming. Østfoldforskning AS. ISSN 978-82-7520-819-2.
 • Brekke, Andreas & Tellnes, Lars G. F. (2019). OR.06.19 Screening LCA of SCP from boreal forest. Østfoldforskning AS. ISSN 978-82-7520-803-1.
 • Brekke, Andreas; Saxegård, Simon Alexander; Nilsen, Mona & Tellnes, Lars G. F. (2018). OR.26.18 The climate impact of taking one’s own cabin on holiday. A greenhouse gas account for motorhomes . Østfoldforskning AS. ISSN 978-82-7520-785-0.
 • Brekke, Andreas; Saxegård, Simon Alexander; Nilsen, Mona & Tellnes, Lars G. F. (2018). OR.25.18 Hvor klimavennlig er det å ta med seg hytta på ferie? Et klimagassregnskap for bobiler. Østfoldforskning AS. ISSN 978-82-7520-784-3.
 • Tellnes, Lars G. F. & Rønning, Anne (2018). OR.13.18 Klimagassregnskap Lislebyhallen. Et byggeprosjekt med klimaambisjoner. Østfoldforskning AS. ISSN 978-82-7520-779-9.
 • Tellnes, Lars; Lyng, Kari-Anne Kallerud; Valente, Clara; Modahl, Ingunn Saur & Johnsen, Fredrik Moltu (2017). Erstatningsmaterialer for torv. Kartlegging av klima- og miljøeffekter. Østfoldforskning AS. ISSN 978-82-7520-767-6.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 15. mars 2021 10:43 - Sist endret 7. sep. 2022 09:41