Lager instrumenter til å forske på satelitter og raketter

Maren Lithun lager instrumenter til å forske på satelitter og raketter. Ved Høgskolen i Østfold tok hun utdanning i industriell design. Det angrer hun ikke på.

KREATIVITET UTFORDRES:  – Bachelor i industriell design ved Høgskolen i Østfold er det studiet i Norge som gir størst bredde med tanke på kreativ utfoldelse og få den tekniske tyngden arbeidslivet krever, sier Maren Lithun. Foto: Privat

Maren C. Lithun avla sin bacheloreksamen ved HiØs Avdeling for ingeniørfag i 2011. Nå er hun overingeniør på Fysisk institutts instrumentverksted ved Universitetet i Oslo.

– Jeg har ansvar for produktutvikling, inkludert: utarbeide kravspesifikasjoner, konseptutvikling fra idé til ferdig produkt, 3D-modellering, styrkeanalyse, teknisk rapportering og kvalitetssikring av mekaniske systemer, sier Maren.

Mange av prosjektene instrumentverkstedet er involvert i skjer i nært samarbeid med nasjonale og internasjonale universiteter og forskningsinstitusjoner, samt den Europeiske romfartsorganisasjonen (ESA) og CERN.

– Industriell designstudiet ved HiØ er det designstudiet i Norge som gir størst bredde med tanke på at man får lov til å utfolde seg kreativt, samtidig som man får mye av den nødvendige tekniske tyngden som kreves ute i arbeidslivet.
Maren Lithun, tidligere HiØ-student

Hvilke egenskaper er viktige å ha i din jobb?

– Det er viktig å være kreativ, løsningsorientert, yte god service og kommunisere tydlige med kundene. I tillegg er det viktig å være strukturert og kunne planlegge prosjekter godt, svarer Maren C. Lithun.

Er det noe med HiØ-studiet som du nyter godt av i ditt daglige arbeid nå?

– Ja, studiet viste meg hvordan oppdrag utføres i praksis ute i arbeidslivet. Det jeg likte aller best med studiet var den gode balansen mellom kreativt arbeid med designprosjekter og teknisk tunge fag som mekanikk, matematikk og materiallære.

– I jobben min kreves det at jeg har evnen til å være kreativ under utvikling av konsepter og smarte produktløsninger.  Samtidig må jeg kunne utføre avanserte simuleringer og kalkulasjoner man kan feste lit til.

Har du noen tips til dem som ønsker seg en lignende jobb som du har?

– Industriell designstudiet ved HiØ er det designstudiet i Norge som gir størst bredde med tanke på at man får lov til å utfolde seg kreativt, samtidig som man får mye av den nødvendige tekniske tyngden som kreves ute i arbeidslivet. Hvis du ønsker å ta en mastergrad i design og produktutvikling, så anbefaler jeg på det sterkeste at du starter med 3-årig bachelor ved Høgskolen i Østfold, og deretter tar 2-årig master ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU), eller annet universitet.

– Da vil du få muligheten til å jobbe med tegning og kreative designprosjekter fra første studieåret, og du vil stille sterkt i arbeidsmarkedet sammenliknet med andre som har 5 år med designstudier, tilføyer Maren C. Lithun.

Publisert 17. jan. 2019 12:55 - Sist endret 14. juni 2021 20:19