Maskiningeniør

Fridthjof Vigen jobber som maskiningeniør i Lande Mek. Verksted AS.

Foto: Privat

Hvorfor valgte du å studere maskin?

Etter å ha jobbet i 10 år som fagarbeider ønsket jeg meg en jobb med mer ansvar og som krevde en høyere kompetanse enn det jeg hadde. Så i en alder av 29 år startet jeg på en ny utdanning. Grunnen til at det var akkurat maskin jeg valgte hadde nok mest å gjøre med hva jeg hadde drevet med ifra før av. Fram til jeg begynte å studere hadde jeg utelukkende jobbet i industri hvor jeg på en eller annen måte jobbet med stål og/eller aluminium, så jeg så for meg å til slutt jobbe som ingeniør i en produksjonsbedrift i en stilling nært knyttet til produksjon. Dermed var det maskin som passet best for meg.

Hvordan fikk du din nåværende jobb?

Jeg fikk min nåværende jobb ved å skrive en brukbar CV, printe ut en hel stabel av den, ta på meg ei rein skjorte og kjøre rundt med den til alt av relevante firmaer i hele Østfold. Jeg fant ut at denne metoden fungerte bedre for meg enn å søke på utlyste stillinger. Det skulle vise seg at personlig oppmøte var oppskriften på suksess for min del.

Hva tror du var de viktigste faktorene for at nettopp du fikk jobben?

Jobben jeg fikk var et resultat av å være på rett sted til rett tid. Et stykke avgårde på kjøreturen nevnt i forrige svar, fikk jeg en tekstmelding av eieren/daglig leder i et av firmaene jeg hadde besøkt. Han fant CV'en min interessant og ville gjerne ta en nærmere prat.

Det skulle vise seg at han som besatt den stillingen jeg nå har var 74 år og var i ferd med å gå av med pensjon. Han hadde jobbet i firmaet siden begynnelsen av 60-tallet. Han startet dengang på gulvet i produksjonen, og over årenes løp avanserte han til konstruktør. Problemet var bare at det ikke var så lett å erstatte 50 år med realkompetanse innenfor den aktuelle bransjen jeg nå jobber i. Så derfor var det antageligvis mine 6 år som produksjonsmedarbeider innen aluminiumsdører som var utslagsgivende, sammen med det faktum at jeg plutselig dukket opp på døra her, da bedriften jeg jobber i driver med produksjon av ståldører. Det skadet heller ikke at jeg hadde en ingeniørgrad, fikk jeg høre.

Hva er dine hovedarbeidsoppgaver? 

Generelt er oppgaven min å fasilitere produksjon. Herunder inngår 3D-modellering/tegning, generering av NC-koder til kantpresse, bestilling av råvarer, følge opp vedlikehold av maskiner og utstyr.Et annet element av det jeg holder på med er produktutvikling av nye produkter, spesialløsninger for kunder, finne løsninger i forhold til å jobbe smartere med mer.

På hvilken måte bruker du utdanningen din i jobben?

I det daglige lener jeg meg tungt på kompetansen i fra «konstruksjon med 3D-modellering», men kanskje aller mest på evnen du i løpet av et studium opparbeider deg til å finne ut av ting selv, innhente/filtrere informasjon osv. Jeg benytter også kunnskap fra fagene som omhandlet konstruksjonsberegninger og termodynamikk.

Hva er ditt beste tips til studenter som ønsker å bli attraktive på arbeidsmarkedet?

Vær flink på skolen og få brukbare karakterer. Når det er gjort, er en god CV og personlig frammøte hos arbeidsgivere, akkompagnert av en strålende utadvendthet og et fast håndtrykk, din beste venn. Et godt tips fra meg er å være aktiv mot arbeidsgivere og få til et personlig møte. Etter et møte ansikt til ansikt vil du bli husket, og det vil etter min mening øke jobbmulighetene dine.


Navn:
Fridtjof Vigen
Studieprogram:
Bachelor i ingeniørfag - maskin
Uteksaminert:
2017
Stillingstittel:
Maskiningeniør
Arbeidsgiver:   
Lande Mek. Verksted AS

Publisert 26. nov. 2019 09:43 - Sist endret 14. juni 2021 20:19