Institutt for informasjonsteknologi og kommunikasjon

Om instituttet

Institutt for informasjonsteknologi og kommunikasjon er ett av tre institutter ved Fakultet for informasjonsteknologi, ingeniørfag og økonomi. Instituttet har ca 1000 studenter, 15 stipendiater og 55 ansatte.

Studier

Instituttet tilbyr et årsstudium i informasjonsteknologi, fem bachelorutdanninger i informatikk, informasjonssystemer, ingeniørfag: data, digitale medier og design og internasjonal kommunikasjon og en masterutdanning i applied computer science.

Forskning

Instituttets forskning favner vidt og inkluderer mange av fagområdene innenfor informatikk og kommunikasjon, med fokus på anvendelser og tverrfaglige prosjekter. Vi sikter mot å delta på sentrale forskningsarenaer både nasjonalt og internasjonalt, samtidig som forskningen vår også skal bidra til regional utvikling.

Aktuelt

  • karrierehoved Karrieredag 2022: Så og ble sett 16. mars 2022

    Etter to digitale år var det endelig klart for fysiske karrieredager igjen. Studenter og utstillere sto i kø på «nyåpningen».

  • henrik-satra-660x495 Hvordan påvirker kunstig intelligens FNs bærekraftsmål? 25. feb. 2022

    NY BOK. Kunstig intelligens har en reell innvirkning på livene våre og på miljøet vårt. Bærekraftsmålene gjør det mulig for oss å evaluere påvirkningene på en systematisk måte viser en fersk bok.

Arrangementer

Ingen kommende arrangementer

Finn fram

Bygninger, adresser, områder og kart

Sosiale medier