Hvordan påvirker kunstig intelligens FNs bærekraftsmål?

NY BOK. Kunstig intelligens har en reell innvirkning på livene våre og på miljøet vårt. Bærekraftsmålene gjør det mulig for oss å evaluere påvirkningene på en systematisk måte viser en fersk bok.

- I boken «AI for the Sustainable Development Goals» diskuterer jeg hvordan kunstig intelligens kan fremme – og hemme – de 17 målene, forteller forfatter Henrik Sætra. Foto: Privat.

I boken «AI for the Sustainable Development Goals» som ble publisert 24. februar på Routledge forlag, skriver førsteamanuensis og forfatter Henrik Sætra om hva kunstig intelligens egentlig er, og hvordan kunstig intelligens påvirker oppnåelsen av FNs bærekraftsmål.

Sætra skriver om hvorfor det er viktig at vi sikrer at alle har en god nok forståelse av hva kunstig intelligens er, hvordan data samles inn og brukes og hva vi selv kan gjøre for å bidra til at teknologi brukes på en god måte.

Klima- og miljøutfordringene vi står overfor er umulig unngå, men samtidig har vi store utfordringer knyttet til helse, ulikhet, mangfold og inkludering – både i Norge og på globalt nivå. Ikke minst ser vi at betydningen av gode politiske institusjoner er enorm, spesielt nå de siste dagene.

­- Alle disse temaene omtales av FNs bærekraftsmål, og i boken diskuterer jeg hvordan kunstig intelligens kan fremme – og hemme – de 17 målene, forteller Sætra.  

Kan kunstig intelligens løse alle våre utfordringer?

­- Litt for ofte får vi høre hvordan kunstig intelligens vil løse alle våre utfordringer, uten at dette begrunnes med en systematisk analyse av de mange og varierte implikasjonene av ny teknologi, sier Sætra.

Han fortelle at kunstig intelligens blant annet kan bidra til forbedret helse gjennom nye løsninger for analyse av store datamengder. Individer vil kunne nyte godt av dette, men samtidig må vi spørre hvem som eier teknologien, og hvem som får nytte av dem.

- Her mener jeg at bærekraftsmålene er svært viktige, for de tydeliggjør så sterkt at teknologi eksempelvis gjør at de som allerede har mest blir enda litt rikere, sunnere og kunnskapsrike, og ikke nødvendigvis bidrar til en bærekraftig utvikling, sier han.

Sætra er positiv til ny teknologi men mener også at vi som samfunn er nødt til å fokusere mer på hvem som utvikler, eier og bruker teknologien, og i hvilken grad vi faktisk sikrer at ny teknologi lar oss nå de målene vi som samfunn har.

Bærekraftsmålene er et godt utgangspunkt for å vurdere noen grunnleggende verdier svært mange deler.

Flere må få tilgang

Et av de tydeligste rådene Sætra vil formidle basert på tematikken i boka er at vi må innse at teknologi er dypt politisk.

- Teknologi utvikles i et samspill mellom det private og det offentlige, men kunstig intelligens i dag kontrolleres i svært stor grad av store private aktører med enorm innflytelse, sier han.

For å nå bærekraftsmålene kreves det at flere får tilgang til fordelene knyttet til denne teknologien, men også at vi bidrar til at flere har den infrastrukturen og kompetansen som skal til for å utvikle teknologi regionalt og lokalt.

- Dette handler til dels om utviklede lands bidrag til spesielt de minst utviklede landene. Det handler også om at myndigheter over alt er nødt til å stille tydeligere krav og ha en mening om hva vi ønsker at av ny teknologi, mener Sætra.

Boka gir allmennkunnskap

Boka til Sætra er en kort og tilgjengelig bok som gir innsikt i hva bærekraftsmålene egentlig, og hva kunstig intelligens er.

- Mitt utgangspunkt er at alle studenter bør ha en grunnleggende forståelse av begge deler, men også alle andre – for dette påvirker oss alle hele tiden, sier han.

Boka er også aktuell for politikere og de som har ansvar for å regulere og lage gode rammer for hensiktsmessig bruk av teknologi ha en god forståelse for dette.

- De som er skeptiske til teknologi vil forhåpentligvis se at det finnes gode bruksområder.

Jeg håper også at boka gjøre at teknologioptimistene stiller seg noen ekstra spørsmål neste gang de vurderer å bruke kunstig intelligens i nye kontekster og situasjoner, sier Sætra


Referanse:

«AI for the Sustainable Development Goals»

Henrik Sætra
Førsteamanuensis ved Institutt for informasjonsteknologi og kommunikasjon
Høgskolen i Østfold

Se faglig profil

Av Nina Fredheim
Publisert 25. feb. 2022 15:47 - Sist endret 7. mars 2022 13:06