Ny forskning: nettfellesskapet rundt kvinnehat har økt i omfang

Menn som lever i ufrivillig sølibat og eksplisitt bekjenner seg til kvinnehat – såkalte incels – har de senere årene samlet seg på digitale plattformer. Der dyrker de en offerrolle, samtidig som de uttrykker aggresjon overfor bestemte typer menn, kvinner generelt og feminister spesielt.

Fotoillustrasjon: Unsplash.com.

Det viser en nylig publisert artikkel, som oppsummerer kunnskapen om incels. Til sammen har forskerne Lin Prøitz fra Høgskolen i Østfold, Fredrik Langeland fra likestillingssenteret KUN, Kamilla Knutsen Steinnes som er forsker III/Stipendiat og Henry Mainsah som er forsker II, begge ved Forbruksforskningsinstituttet SIFO, OsloMet, analysert 70 publikasjoner som dekker perioden fra 2015-2020.

Ifølge artikkelen oppsto incelbegrepet i 1997 som en nettstøttegruppe for ensomme mennesker uten datingerfaringer. Opphavskvinnen var skeiv og kanadisk, og nettfellesskapet var ikke karakterisert av det hatefullet innholdet som er så utbredt i dag. Rundt 2003 delte støttegruppen seg i to retninger: Én fortsatte som støttegruppe (IncelSupport), mens den andre utviklet seg til å bli en mer militant og kvinnefiendtlig versjon (LoveShy).

Les mer om forskningen i intervju av Fredrik Langeland i Kilden kjønnsforskning.no

Vitenskapelig artikkel:

Hybride maskuliniteter og hatideologi på nett:
en litteraturgjennomgang om incels i et feministisk medievitenskapelig perspektiv i Norsk medietidsskriftVol.29, Utg.2

 

Av Nina Fredheim
Publisert 19. sep. 2022 08:44 - Sist endret 19. sep. 2022 15:17