Teknologi er ofte for dårlig tilpasset våre behov

Susanne Koch Stigberg har forsket på hvordan vi som forbrukere i større grad kan designe og sette opp mobile enheter så de dekker vårt daglige behov.

Gjennom utvikling av ulike prototyper har Susanne Stigberg vist hvordan vi kan kontrollere mobile enheter med enkle håndbevegelser. Foto: Nina Fredheim/HiØ).

I februar i år disputerte Stigberg med doktorgraden “Designing Mobile Interactions-Exploring Situated Use and Active Participation in Mobile Interaction Design”.

I sin forskning har hun tatt utgangspunkt i hvilke funksjoner du trenger når du er ute å løper og hvordan du har behov for å styre ulike funksjoner på en mobiltelefon.

Her kan behovene varierer veldig mener hun.

Må kunne tilpasses den enkelte

Hvordan vi har behov for å styre teknologi avhenger ofte av hvilken situasjon vi er i til enhver tid.

Stigberg har sett spesielt på behovene vi har for å styre teknologien når vi er ute på løpetur.

– Noen har behov for styre musikk, en annen har behov for å ta i mot en samtale og andre har behov for tilbakemelding på løpeprestasjon. Dette bør i større grad tilpasses den enkelte, mener forskeren.

Problemet er at våre mobiltelefoner ikke er så anvendelige når vi er kjører bil, løper eller er i annen aktivitet. Da skal vi helst fokusere på verden rundt oss. Utfordringen er at det meste av styringen skal skje via en skjerm man skal trykke på.

Gjennom utvikling av flere prototyper har Stigberg vist hvordan vi kan kontrollere mobile enheter kun ved hjelp av enkle håndbevegelser. På denne måten slipper vi å fokusere for mye på mobilen og kan være mer involvert i verden rundt oss.

– Dette fungerte veldig bra. Teknologien jeg benyttet var enkel, og deltakerne syntes det føltes naturlig å velge håndbevegelser som passet til ulike funksjoner, forteller hun.

En ny måte å tenke på

– Historisk har vi operert slik at vi utvikler teknologien, deretter kastet vi den ut i markedet, uten å vite helt hvilke behov som fantes der ute, forteller den ferske doktoranden Susanne Koch Stigberg ved Høgskolen i Østfold.

Stigberg forteller at det i løpet av 90-tallet ble mer vanlig å gjøre observerende feltstudier for å sjekke behovet før man utviklet teknologi som ble testet.

I løpet av 2000- tallet ble det mer populært med deltakende design i teknologiutviklingen, der det ikke bare observeres, men der forskere og utviklere også ber testpersoner om hjelp til å lage ting.

– Tanken er at istedenfor at jeg som designer lager noe som er ferdig, lager jeg heller en halvferdig applikasjon der du som bruker kan tilpasse etter eget behov, forteller Stigberg.

Håper designere og utviklere tar utviklingen videre

Teknologiutvikling kan sies å gå både raskt og sakte.

– Vi utvikler noe forholdsvis raskt, men så tar det lang tid med prøving og feiling før vi utvikler noe helt nytt igjen, sier forskeren.

Smarttelefonen er omlag 15 år gammel, siden den gang har det ikke skjedd mye med tanke på utseende. Sensorer, apper og mye annet har endret seg en del, men det har hele tiden i hovedsak handlet om styring via en stor touchskjerm, forteller hun.

Stigberg håper at forskningen hennes vil bidra til å videreutvikle hvordan vi kontrollerer mobiltelefonene våre.

– Forhåpentligvis inspirerer forskningen min designere og utviklere til å inkludere sluttbrukere i større grad i designprosessen og gi dem de rette, tilpassede verktøyene.

– Tiden vi lever i byr på mange spennende teknologiske muligheter, men vi må sørge for at alle får være med og forme disse slik at de passer bedre for alle, sier hun.

Susanne Stigberg disputerte 2. februar 2022 ved TU Wien Informatics Doctoral School


Referanser:

Stigberg, Susanne Koch (2019). Supporting Active Participation and Situated Use in Mobile Interaction Design. I Kokil, Uttam & Ota, Tomoko (Red.), ACHI 2019, The Twelfth International Conference on Advances in Computer-Human Interactions. International Academy, Research and Industry Association (IARIA). ISSN 978-1-61208-686-6. s. 222–229. http://thinkmind.org/articles/achi_2019_12_40_20143.pdf

Stigberg, Susanne Koch (2018). Music at Your Fingertips: Designing Mobile Interaction Interfaces for Runners. Lecture Notes in Computer Science (LNCS). ISSN 0302-9743. 10918, s. 771–781. doi: 10.1007/978-3-319-91797-9_53.

Stigberg, Susanne Koch (2017). A critical review on participation in mobile interaction design research. I Henze, Niels; Wozniak, Pawel; Vaananen, Kaisa; Williamson, Julie & Schneegass, Stefan (Red.), MUM '17 Proceedings of the 16th International Conference on Mobile and Ubiquitous Multimedia. Association for Computing Machinery (ACM). ISSN 978-1-4503-5378-6. s. 345–354. doi: 10.1145/3152832.3156629.

Stigberg, Susanne Koch (2017). Mobile Hand Gesture Toolkit: Co-Designing Mobile Interaction Interfaces. I Mival, Oli; Smyth, Michael A. & Dalsgaard, Peter (Red.), DIS '17 Companion Proceedings of the 2017 ACM Conference Companion Publication on Designing Interactive Systems. Association for Computing Machinery (ACM). ISSN 978-1-4503-4991-8. s. 161–166. doi: 10.1145/3064857.3079138.

Stigberg, Susanne Koch (2017). Simplifying the making of probes, prototypes and toolkits in mobile interaction research using tasker. I Jones, Matt & Tscheligi, Manfred (Red.), Proceedings of the 19th International Conference on Human-Computer Interaction with Mobile Devices and Services. Association for Computing Machinery (ACM). ISSN 978-1-4503-5075-4. doi: 10.1145/3098279.3122133.

Karlsen, Joakim; Stigberg, Susanne Koch & Herstad, Jo (2016). Probing Privacy in Practice: Privacy Regulation and Instant Sharing of Video in Social Media when Running. I Culén, Alma Leora; Miller, Leslie; Giannopulu, Irini & Gersbeck-Schierholz, Birgit (Red.), ACHI 2016, The Ninth International Conference on Advances in Computer-Human Interactions. ThinkMind. ISSN 978-1-61208-468-8. s. 29–36.

Stigberg, Susanne Koch (2016). Gadgile probing: Supporting design of active mobile interactions. Lecture Notes in Computer Science (LNCS). ISSN 0302-9743. 9746, s. 333–343. doi: 10.1007/978-3-319-40409-7_32.

Av Nina Fredheim
Publisert 9. mai 2022 12:27 - Sist endret 9. mai 2022 12:27