English version of this page

Cyber-fysiske systemer

Forskergruppa CPSForsk vant Høyskolens Forskningsprisen 2020. Det er vi stolte av og tar med oss som en viktig inspirasjon videre!

Forskergruppa Cyber-fysiske systemer (CPSForsk) konsentrerer seg om systemer der det er essentielt å observerer og styre fysiske ting. Derfor undersøker vi digitalisering: roboter, smarte hjem, energieffektivisering og moderne produksjonsteknologi. I forskningen vår finner vi fag som modellering, sanntidssystemer, nettverk, skytjenester og tingenes internett.

Robots at work

Illustrasjonsfoto fra Productive4.0

 

Prosjekter

Productive4.0

Forskergruppa CPSForsk var sentral i Satsningsområdet Teknologi-Energi-Samfunn, og vi var partner i det store ECSEL lighthouse prosjektet Productive4.0. I dette prosjektet er det nå en artikkel om det norske konsortiet på hjemmesida til prosjektet: "Prediction, online analyzing, sensors - Norwegians taking control". Hvis man vil se en liten sju-minutters video om hva det norske konsortiet gjør på Unger Fabrikker, kan de kikke her:

Arrowhead Tools

Vårt nyeste prosjekt er også et ECSEL prosjekt: Arrowhead Tools som bygger på resultatene fra Productive4.0. Også i dette prosjektet var det et stort antall europeiske partnere (ca. 90). Arrowhead Tools gikk over 3 år og vi har en PhD stipendiat i prosjektet. Professor Ø. Haugen var arbeidspakkeleder for kravspesifikasjon og er task-leder for standardisering av språk. Arrowhead Tools ble avsluttet 31. juli 2022, men resultatene lever videre gjennom Eclipse Arrowhead som er en plattform for tjeneste-orientert design og implementasjon av produksjonssystemer.

CriSp

CriSp (CRitical SPeed function and Automatic speed control function ahead of a dangerous road section) er et prosjekt som går under samarbeidende og intelligente transportsystemer (C-ITS), og det tar sikte på å (1) utvikle en sikkerhetsløsning som kan proaktivt overvåke og varsle, samt autonomt kontrollere farten til kjøretøyene i svingete eller bakkete veistrekninger, og (2) gjøre denne løsningen effektiv på veier med ulikt nivå av oppbygning og slitasje, for kjøretøyer med varierende dekk, og under stadig skiftende værforhold. Nyskapningen i denne C-ITS arkitekturen består av følgende: en modul internt i kjøretøyet, en modul ved veisida (Road Side Unit, RSU), og trådløs kommunikasjon mellom kjøretøyet og RSU-en. Kommunikasjonsløsningen vil basere seg på WiFi eller ITS-G5, og bruke mobilkommunikasjon bare når det er greit tilgjengelig. Vi ønsker at løsningen skal kunne fungere godt også på veistrekninger med dårlig mobildekning. Vi ønsker ikke å gjøre løsningen avhengig av de ulike bilfabrikkenes data, den skal kunne fungere universelt.

Vi vil estimere den kritiske hastigheten ved å samle data om friksjon og skrensing og glipping fra sensorer på de kjøretøyene som passerer den utsatte veistrekningen. Disse dataene skal så prosesseres i sanntid for kontinuerlig å forbedre estimatet for de kjøretøyene som følger.

Utvalgte publikasjoner

 

Deltakere

Emneord: CPS, Cyber-Physical Systems, IoT, Det digitale samfunn, DigiTech
Publisert 9. mai 2018 10:34 - Sist endret 9. sep. 2022 15:03