Aktuelt

Publisert 16. nov. 2022 08:13

I samarbeid med Sunnaas sykehus, Nesodden kommune og Sykehuspartner, jobber forskere fra Høgskolen i Østfold med å utvikle digitale løsninger som skal bedre samarbeidet mellom helsepersonell og pasienter som trenger rehabilitering. Målet er å sikre pasientene større eierskap til egen rehabilitering.

Publisert 9. sep. 2022 13:25

Den 27. juni presenterte Ann-Charlott Karlsen artikkelen "Towards a Metaphor-Based Tangible Toolkit for Learning Programming Concepts" på HCII 2022 i sesjonen "Designing and developing learning environments".

Vi prøver The Virtuix Omni på NTNU's VRLab.
Publisert 21. okt. 2020 12:40

Forrige uke var Joakim og Tina med på IMTEL Innovation Day "Women in XR" arrangert av forskningsgruppen Innovative Immersive Technologies for Learning (IMTEL) ved Institutt for Pedagogikk og Livslang Læring på NTNU Dragvoll i Trondheim. Spennende foredrag og demoer om bruk av utvidet og virtuell virkelighet for læring i Norge, Finland og USA.

Publisert 5. aug. 2020 15:15

Stigberg presents an updated interface model recently published in Lecture Notes in Computer Sciences by Springer and presented at her digital talk at the 22nd International Conference on Human-Computer Interaction.

Publisert 2. juli 2019 13:43

 

Klaudia Carcani har deltatt i det syvende Ph.D. kurset i Designing Human Technologies, DHT 7.0, som fant sted i Viirelaid Estland - 16.-18. januar 2019, organisert av Universitetet i Tallinn, i samarbeid med Roskilde Universitet og Universitetet i Trento.

Publisert 24. juni 2019 11:52

Klaudia Çarçani og Harald Holones papir er blitt akseptert til det 42. Forskningssmeniaret for informasjonsystemer (IRIS) i Skandinavia. Seminaret finner sted i Nokia, Finland i august 2019.

Publisert 20. juni 2019 15:41

Forskergruppen for interaksjonsdesign er en del av den årlige konferansen for association for teacher education in Europe (ATEE) i sommer i Bath, Storbritannia.

Publisert 20. juni 2019 12:21

IRIS (Informationssystemforskningsseminaret i Skandinavia) er den eldste påfølgende IS-konferansen i verden. Konferansen arrangeres som et årlig arbeidsseminar for skandinaviske forskere og doktorgradsstudenter.

Publisert 20. juni 2019 11:37

Forskergruppe for interaksjonsdesign er del av den 20. internasjonale konferansen i human-computer interaction (HCII) denne sommeren med tre aksepterte fulle artikler. Alle tre publikasjoner vil finnes etterpå i Springer Lecture Notes i Computer Science (LNCS). 

Publisert 12. juni 2019 00:00

Et stillingspapir ble akseptert og presentert i "WS1 - Hvem bryr seg? Utforske begrepet omsorgsnettverk for å designe helsevesenet" på ECSWS 2019 - den 17. konferanse om datamaskinstøttet samarbeid, Salzburg, Østerrike, 8-12 Juni. ECSCW-konferansen er et viktig sted for å definere og videreutvikle agendaen for CSCW-forskning med fokus på en grundig forståelse av menneskelig praksis og utforming av samarbeidsteknologier basert på slik forståelse.