Vil gi pasienter bedre kontroll over egen rehabilitering

I samarbeid med Sunnaas sykehus, Nesodden kommune og Sykehuspartner, jobber forskere fra Høgskolen i Østfold med å utvikle digitale løsninger som skal bedre samarbeidet mellom helsepersonell og pasienter som trenger rehabilitering. Målet er å sikre pasientene større eierskap til egen rehabilitering.

På dette arkivbildet ser du førsteamanuensis Klaudia Caracani (t.v.) og Ingvild Tormodsdotter Nes fra Sunnaas under en workshop i forbindelse med et annet samarbeidsprosjekt Høgskolen i Østfold har med Sunnaas, kalt VITAL-prosjektet. Caracani er kontaktperson for HiØ på MAP-prosjektet som HiØ har i samarbeid med Sunnaas, Nesodden kommune og Sykehuspartner. Foto: Privat.

Prosjektet som har fått navnet Mål og Aktiviteter med Pasienten i sentrum (MAP) er tildelt midler fra Innovasjon Norge.

Viktig med kontroll på hverdagslige rutiner

Å være pasient til rehabilitering i en helseinstitusjon bryter med normal livsførsel. Derimot kan kontinuitet og kontroll over hverdagslige rutiner og handlinger bidra til å unngå trusselen fra det kaoset som bruddet i hverdagspraksisen kan representere.

Målarbeid i rehabilitering skal, med brukeren i sentrum være en engasjerende og motiverende vei tilbake til hverdagen. Samtidig må de ulike rehabiliteringstiltakene og andre hverdagslige aktiviteter gjøres tilgjengelig for brukeren på en sånn måte at det bidrar til en opplevelse av kontinuitet og kontroll over hverdagen.

Tar utgangspunkt i pasientens egne mål

Målet med prosjektet er å utvikle en løsning som skal bidra til å gi pasienten et større eierskap til egen rehabiliteringsprosess, med utgangspunkt i pasientens egne mål og behandlingsaktiviteter. Denne løsningen vil bidra til å skape pasientens helsetjeneste med pasienten i sentrum, og bidra til en vesentlig bedring av effektivitet og heving av kvaliteten i helsetjenesten.

Løsningen vil også være til nytte for rehabiliteringsterapeuter som kan benytte dette verktøyet for å for å levere nødvendig terapi og informasjon til pasientene med sikte på å trene dem i å videreføre rehabiliteringen på egen hånd etter innleggelsesperioden.

Høgskolen i Østfold bidrar med design av teknologi

HiØ er med i flere faser og nivåer i prosjektet.

Helt konkret skal HiØ-forskere undersøker utviklingsprosessen av ulike samarbeidsteknologier og studere hvordan design og implementering av dette kan oppnås i praksis.

Prosjektet vil gi muligheten til å studere ytterligere relevante temaer i forhold til pasientenes involvering og utvikling av ulike samarbeidsteknologier som kan bidra til bedre helsetjenester for pasienter med behov for rehabilitering.

Sunnaas er er det største rehabiliteringssykehuset i Norge og vil ha stor glede av resultatene av prosjektet. Resultatene vil også være til hjelp for pasienter som trenger rehabilitering ellers i landet samt internasjonalt.

Pasienters medbestemmelse representerer en nye tankegang

MAP-prosjektet representerer et nytt område i helsesektoren hvor konseptet med pasientens medbestemmelse har blitt kombinert med samarbeid mellom pasienter og helsepersonell som en måte å oppnå ønskede resultater på. MAP-prosjekt representerer en tankegang om at syntes til pasienter og helsepersonell skal bli hørt i forkant av utvikling av løsninger. Et slikt perspektiv har vært utgangspunkt for samarbeidet mellom Sunnaas og HiØ i flere år.

Visjonen til Sunnaas om pasienters medbestemmelsesrett og deres involvering i utformingen av helseteknologier som påvirker dem, er i tråd med forskningsinteressen til forskergruppen ved Institutt for informasjonsteknologi og kommunikasjon ved HiØ: Democratizing design practices in the digital society.

Prosjektet har som mål og være ferdig i løpet av 2023.

Kontaktperson for MAP-prosjektet ved HiØ er:

Førsteamanuensis Klaudia Carcani

Aktuell lenke:

Om Innovasjonsprosjektet MAP (Sunnaas Sykehus)

Av Nina Skajaa Fredheim
Publisert 16. nov. 2022 08:13 - Sist endret 16. nov. 2022 08:13