English version of this page

Prosjekter

Her presenterer vi utvalgte forskningsprosjekter. Som informatikere og interaksjonsdesignere tar vi en forsiktig, men optimistisk holdning til teknologi i en prosess som tett kobler sammen forskning og design.

Making History Together

Hovedmålet i dette prosjektet er derfor å utvikle robuste metoder og retningslinjer for hvordan de ulike aktørene involvert i digitalisering og formidling av kulturminner ved hjelp av seriøse spill skal arbeide sammen for å designe, utvikle, bruke og forbedre digitale opplevelser av vår felles kulturarv.

pARTiciPED

pARTiciPED er et forskningsprosjekt som fokuserer på å styrke lærerstudenter i tverrsektorielle samarbeid. Den kulturelle skolesekkens samarbeid med norske skoler vil tjene som eksempel i prosjektet. Det er finansiert via FINNUT-programmet til Norges forskningsråd.

Explorations in Learning Digital Competences and Programming

Her presenterer vi en portefølje av tverrfaglige prosjekter som skaper og studerer teknologibaserte læringsopplevelser.

Virtuelle simuleringer til støtte for samarbeid

Målet i dette prosjektet er å utforske hvordan virtuelle opplæringssimuleringer kan forbedre behandlingsrutiner for økt pasientsikkerhet i spesialisthelsetjenesten.

Designing Mobile Interactions

Prosjektet presenterer Stigbergs PhD om hvordan man kan designe for meningsfulle mobile interaksjoner. Avhandlingen tar sikte på å utvikle verktøy og teknikker, basert på aktiv deltakelse og situated bruk, for å designe bedre mobilgrensesnitt.

VITAL - FÖR DEN GODA HÄLSAN

Hvordan skaper vi bedre pleie i primæromsorgen ved hjelp av digitale tjenester og produkter? I dette prosjektet samarbeider 15 partner for å utvikle omsorg.