English version of this page
Pågående prosjekt

Beslutningsstøtte i helsevesenet ved bruk av kunstig intelligens (AI)

I dette forskningsprosjektet ser vi på muligheten for å utvikle systemer for beslutningsstøtte basert på maskinlæring for flere deler av helsevesenet. Prosjektet er et samarbeidsprosjekt mellom Høgskolen i Østfold, Høgskolan i Borås og en rekke partnere innen helsevesenet på begge sider av grensen. 

Mål

 • Det skal hentes inn data fra medisinske datasystemer på begge sider av grensen for å utvikle et godt datagrunnlag for dette prosjektet og fremtidige prosjekt. Dataene skal anonymiseres og struktureres slik at de lett kan analyseres med maskinlæringsmetoder.
 • Det skal utvikles systemer for beslutningsstøtte for et utvalg av tjenester innen helsevesenet basert på nye og kjente maskinlæringsmetoder. Det er viktig at nye systemer blir grundig testet og validert under faktiske forhold, og at systemene som utvikles kan benyttes i henhold til GDPR

Om Prosjektene - Forskningsfokus Områder

 • Datalabb
 • Trauma
 • Dyp venetrombose

Involverte forskergrupper

Alle partnere er knyttet med Interreg Sverige-Norge, Europeiska regionala utvecklingsfonden.  

Partnere i prosjektet i forbindelse med Interreg Sverige-Norge

 • Høgskolen i Østfold
 • Sykehuset i Østfold 
 • Europeiska Unionen
 • Universitet i Borås
 • Aweria- Digitala system och beslutsstöd för akutsjukvård
 • Chalmers University of Technology
 • eSmart Systems
 • Medfield Diagnostics
 • Institutt for Energiteknikk
 • Västra Götalandsregionen
 • Lindholmen AI
 • IFE- Institute for Energy Technology
 • PICTA- Prehospital ICT Arena
 • Ambulansesjukvården i Västra Götalandsregionen
 • Sarpsborg Kommune
 • Swedetraum
 • PreHospen- Centre for Prehospital Research

Finansiering

Prosjektet er delvis finansiert med Interreg-midler og skal vare ut 2022.

Deltakere

Emneord: Det digitale samfunn, DigiTech, DigiHealth
Publisert 10. des. 2021 18:32 - Sist endret 10. des. 2021 18:39