index.html

Om instituttet

Institutt for informasjonsteknologi og kommunikasjon er ett av tre institutter ved Fakultet for informasjonsteknologi, ingeniørfag og økonomi. Instituttet har ca 1000 studenter, 55 ansatte og 15 stipendiater. Instituttet tilbyr et årsstudium i informasjonsteknologi, fem bachelorutdanninger i informatikk, informasjonssystemer, ingeniørfag: data, digitale medier og design og internasjonal kommunikasjon og en masterutdanning i applied computer science.

Samspill mellom FoU og undervisning står svært sentralt ved instituttet, og instituttet har en lang tradisjon for studentaktiv forskning. Tett kontakt med regionalt næringsliv er tydelig både i undervisning, studentprosjekter og forskningsprosjekter.

Labmiljøer

Instituttet jobber hardt for å ha labmiljøer som til enhver tid dekker behovene blant våre ansatte og studenter.

Instituttes ledelse

Instituttleder

Undervisningsleder

Undervisningsleder