Sivilingeniørtittel etter endt masterutdanning

Har du en bachelorgrad i ingeniørfag - data, eller tilsvarende utdanning, kan du nå etter endt Master in Applied Computer Science ved HiØ få mulighet til å benytte tittelen sivilingeniør.

Harald Holone

Harald Holone, dekan ved Avdeling for informasjonsteknologi. Arkivfoto: Nina Fredheim/HiØ.  

Det var en stor dag tirsdag 9. februar på Avdeling for informasjonsteknologi da de fikk beskjed om at deres dataingeniørstudenter kunne kalle seg sivilingeniører etter at de gjennomfører mastergraden i Applied Computer Science.

– Vi vet at denne siv.ing-tittelen er viktig for mange kandidater og bedrifter, og er glade for at vi nå kan tilby våre studenter en slik sidetittel etter endt studieløp hos oss, sier dekan Harald Holone ved Avdeling for informasjonsteknologi.

Hva må til for å kunne benytte tittelen?

Du får retten til å benytte tittelen sivilingeniør etter endt studieløp dersom du oppfyller følgende to krav:

  • Du har fullført en rammeplanstyrt bachelorutdanning i ingeniørfag - data eller en tilsvarende utdanning som inneholder minimum 25 STP matematikk, 7.5 STP fysikk og 5 STP statistikk.  Disse kravene må oppfylles senest i løpet av første året av masterutdanningen.
  • Du kan dokumentere minst 6 uker relevant arbeidspraksis i løpet av studietiden, enten gjennom emner, praksis eller deltidsjobb.

Tittelen sivilingeniør vil stå som sidetittel på Masterdiplomet.

Last ned mediefil

Aktuelle lenker

Hør hva masterstudent Fahad Said har å si om Master i Applied Computer Science.

Last ned mediefil

 

Av Tore Petter Engen
Publisert 18. feb. 2021 21:50 - Sist endret 16. juni 2021 12:51