index.html

Remmen

Om instituttet

Det nyopprettede Institutt for informasjonsteknologi og kommunikasjon er ett av tre institutter ved fakultet for informasjonsteknologi, ingeniørfag og økonomi. Instituttet har ca. 840 studenter og 43 ansatte. Instituttet gir utdanning på bachelornivå i informatikk, informasjonssystemer, ingeniørfag data, digitale medier og design, og internasjonal kommunikasjon. Instituttet gir utdanning på masternivå i applied computer science.

Samspill mellom FoU og undervisning står sentralt og instituttet har en lang tradisjon for studentaktiv forskning. I forbindelse med omorganiseringen ved HiØ integreres fagmiljøene informasjonsteknologi og internasjonal kommunikasjon. Informasjonsteknologimiljøet består av fire forskergrupper, innenfor områdene interaksjonsdesign, maskinlæring, cyber-fysiske systemer samt informasjonssystemer og software engineering. Tett kontakt med regionalt næringsliv er tydelig både i undervisning, studentprosjekter og forskningsprosjekter.

Instituttet har en internasjonal profil, både blant ansatte, studenter og i porteføljen av forskningsprosjekter. HiØs Makerspace - et åpent labmiljø for lek, læring og utforskning av teknologi - holder til ved instituttet.

Organisasjon

Her kan du lese mer om hvordan instituttet er organisert og om ledelsen ved instituttet.

Kontakt

Sentralbord (+47) 69 60 80 00
Åpningstid servicetorget:
Mandag - fredag kl. 08:00 – 15:45