Labber ved Avdeling for informasjonsteknologi

Avdeling for informasjonsteknologi har en rekke labber som muliggjør det spennende og viktige arbeidet vi gjør hos oss. Disse labbene knyttes direkte inn mot både undervisning og forskning. Her finner du et utvalg av labbene våre.

MakerSpace

MakerSpace er avdelingen rom for eksperimentell teknologisk utvikling.

VR Lab

Mer informasjon kommer!

Robot Lab

Kuka Robot

Mer informasjon kommer!