Lab miljøer ved Institutt for Informasjonsteknologi og Kommunikasjon

Institutt for informasjonsteknologi og Kommunikasjon jobber hele tiden på yttergrensen av teknologien som eksisterer i samfunnet og presser denne grensen videre ved hjelp av solid forskning og undervisning. For å kunne jobbe med teknologi på denne måten er instituttets forskere og studenter avhengig av å ha moderne og godt utrustede lab miljøer tilgjengelig. Instituttet jobber derfor hardt for å ha lab miljøer som til enhver tid dekker behovene blant ansatte og studenter.

I den senere tiden har instituttet rustet opp flere av sine labber og etablert nye lab områder for å påse at alle behov er dekket.

Under kan du finne mer informasjon om de individuelle lab miljøene som er å finne i instituttets lokaler i dag. Merk at labbene ofte gjennomgår oppdateringer og endringer, så nettsidene vil ikke alltid reflektere de nyeste endringene som er gjort.

Om du ønsker mer informasjon om lab miljøene ta kontakt med en av de tekniske ansatte som administrerer disse miljøene

MakerSpace

Droner og kreativt utstyr på MakerSpace

MakerSpace er samlebetegnelsen for flere av Instituttets kreative labber med fokus på skaping og skaperglede. MakerSpace består av følgende labber:

 • Lab for Elektronikk og prototyping
 • Lab for Digital Fabrikasjons og skaperverksted

Vårt MakerSpace er tilgjengelig både for instituttets egne studenter og ansatte så vel som studenter og ansatte fra andre institutter og for eksterne aktører. 

VR, AR og Multimedia

VR briller

Instituttet har et fagmiljø for Virtuell Virkelighet (VR), Utvidet virkelighet (AR) og multimedia produksjon. I disse labbene jobber våre studenter og samarbeidspartnere med utvikling av applikasjoner og bruksområder innen AR og VR i tillegg til arbeid med foto og videoredigering, fotogrammetri, 3D modellering og 3D animasjon. I senere tid har også en Podcast lab blitt etablert som en del av instituttet.

Dette lab miljøet består av følgende lab områder: 

 • AR og VR Lab 
 • Multimedia lab
 • Podcast og Lydinnspillings lab 

Cyberfysiske systemer og Robotikk

Kuka Robot arm i Robot celle

Vårt fagmiljø for cyberfysiske systemer og robotikk har en rekke labområder som brukes av studenter i forbindelse med undervisning og av ansatte i forbindelse med forskning. Det er også en rekke samarbeid løpende med eksterne aktører som benytter labmiljøet. 

Fagmiljøet består av følgende labområder

 • Cyberfysiske systemer Lab
  • CriSp lab
 • Industriell robotikk lab 
 • Datateknikk lab 
 • Fysikk og kjemi lab
 • Duckietown og autonome fartøy lab 

Maskinlæring Cluster

Server rom med mange maskiner

I 2019 etablerte instituttet sitt maskinlæring og dyp læring cluster. Dette er et serverrom som er spesialbygget for å kunne jobbe med cutting-edge forskning og undervisning innen temaene maskinlæring og dyp læring.

Rommet ble etablert både for å kunne takle økt behov for prosesseringskraft i forbindelse med forskningsprosjekter som det jobbes med på Instituttet i forskningsgruppen for maskinlæring, men også for å muliggjøre etablering av nytt Bachelorstudium i Informatikk - design og utvikling av IT-systemer med fordypning i Maskinlæring og ny Maskinlæring fordypning på masternivå.

Rommet har allerede gått igjennom flere oppgraderinger og fremstår som en moderne og effektiv ressurs for forskning og undervisning.

Nettverk og datasikkerhet

Nettverksutstyr

Vårt fagmiljø for nettverk og datasikkerhet blir benyttet i en rekke fag og prosjekter i instituttet. Her har alle studenter som jobber med temaer innen nettverk og datasikkerhet tilgang. Labmiljøet benyttes primært i forbindelse med undervisning per i dag. 

Fagmiljøet består av følgende labområder: 

 • Nettverk og server lab 
 • Datasikkerhet og sikkerhetslab