Organisasjon

Institutt for informasjonsteknologi og kommunikasjon ledes av én instituttleder og to undervisningsledere.

Instituttets ledelse

Instituttleder

Undervisningsleder

Undervisningsleder