Mari-Ann Akerjord

Institutt for informasjonsteknologi og kommunikasjon
English version of this page Stilling
Undervisn.leder
Kontakt
+4769608012
Studiested
Halden
Kontornr.
-

Arbeidsområder

Undervisningsleder ved Institutt for informasjonsteknologi og kommunikasjon, med ansvar for:

  • Bachelorstudium i ingeniørfag: data
  • Bachelorstudium i informatikk: design og utvikling av IT-systemer
  • Bachelorstudium i informasjonssystemer

Bakgrunn

  • Prediktor Instruments; Ledelse og produktansvar
  • HiØ; Høgskolelektor 
  • Nycomed Imaging; Data Analyst
  • MSc Informatikk fra Universitetet i Oslo, studieretning matematisk modellering 
Publisert 2. juli 2021 07:57 - Sist endret 13. okt. 2021 11:56