Henrik Skaug Sætra

Institutt for informasjonsteknologi og kommunikasjon
English version of this page Stilling
Førsteamanuensis
Kontakt
+4769608118
Studiested
Halden
Kontornr.
-

Faglig profil

Henrik Skaug Sætra (Ph.D) er leder for satsningområdet Det digitale samfunn, og forsker på forholdet mellom teknologi, individer og samfunn. Henrik har en bakgrunn i statsvitenskap og politisk teori, og dette er en faglig base han bruker aktivt for å analysere implikasjonene av ny teknologi som stordata, kunstig intelligens og sosiale roboter. Sætras fokus er variert og tverrfaglig, og i tillegg til statsvitenskap er teknologi, filosofi, psykologi og vitenskapsteori sentrale byggestener i hans forskning. 

Sætra har en spesiell interesse for miljøetikk, og dette har resultert i en rekke artikler og bøker om teknologiens status som en del av menneskers omgivelser, men også mer direkte på hvordan teknologi bidrar til eller forhindrer bærekraftig utvikling.

Hans siste bok "AI for the Sustainable Development Goals" utgis februar 2022 og gir et grunnlag for en nyansert vurdering av de positive og de negative potensielle bærekraftsimplikasjonene av kunstig intelligens. 

Henrik er en ettertraktet foredragsholder, og holder jevnlig foredrag og seminarer både nasjonalt og internasjonalt. 

Emneord: teknologi, kunstig intelligens, big data, ai, etikk, miljøetikk, filosofi, DigiWork, Det digitale samfunn

Publikasjoner

 • Mills, Stuart & Sætra, Henrik Skaug (2022). The autonomous choice architect. AI & Society: The Journal of Human-Centred Systems and Machine Intelligence. ISSN 0951-5666. doi: 10.1007/s00146-022-01486-z.
 • Sætra, Henrik Skaug (2022). A Hobbesian Argument for World Government. Philosophies. ISSN 2409-9287. 7(3). doi: 10.3390/philosophies7030066.
 • Sætra, Henrik Skaug & Mills, Stuart (2022). Psychological interference, liberty and technology. Technology in society. ISSN 0160-791X. 69. doi: 10.1016/j.techsoc.2022.101973. Fulltekst i vitenarkiv
 • Sætra, Henrik Skaug (2022). Actions and Experiences in Human-machine Alliances. I Orban, Franck & Larsen, Elin Strand (Red.), Living Alliances, Leaving Alliances: Interdisciplinary Perspectives. Waxmann Verlag. ISSN 978-3-8309-4449-2. s. 189–202.
 • Sætra, Henrik Skaug (2022). The ethics of trading privacy for security: The multifaceted effects of privacy on liberty and security. Technology in society. ISSN 0160-791X. doi: 10.1016/j.techsoc.2021.101854. Fulltekst i vitenarkiv
 • Sætra, Henrik Skaug; Coeckelbergh, Mark & Danaher, John (2021). The AI ethicist’s dilemma: fighting Big Tech by supporting Big Tech. AI and Ethics. ISSN 2730-5953. doi: 10.1007/s43681-021-00123-7. Fulltekst i vitenarkiv
 • Sætra, Henrik Skaug (2021). A Typology of AI Applications in Politics. I Vizvizi, Anna & Marek, Bodziany (Red.), Artificial Intelligence and Its Contexts: Security, Business and Governance. Springer Nature. ISSN 978-3-030-88971-5. s. 27–43. doi: 10.1007/978-3-030-88972-2_3.
 • Sætra, Henrik Skaug (2021). Challenging the Neo-Anthropocentric Relational Approach to Robot Rights. Frontiers in Robotics and AI. ISSN 2296-9144. 8. doi: 10.3389/frobt.2021.744426. Fulltekst i vitenarkiv
 • Sætra, Henrik Skaug (2021). Robotomorphy: Becoming our creations. AI and Ethics. ISSN 2730-5953. doi: 10.1007/s43681-021-00092-x. Fulltekst i vitenarkiv
 • Aroyo, Alexander; De Bruyne, Jan; Dheu, Orian; Fosch-Villaronga, Eduard; Gudkov, Aleksei & Hoch, Holly [Vis alle 11 forfattere av denne artikkelen] (2021). Overtrusting Robots: Setting a Research Agenda to Mitigate Overtrust in Automation. Paladyn - Journal of Behavioral Robotics. ISSN 2080-9778. 12(1), s. 423–436. doi: 10.1515/pjbr-2021-0029. Fulltekst i vitenarkiv
 • Sætra, Henrik Skaug & Fosch-Villaronga, Eduard (2021). Healthcare Digitalisation and the Changing Nature of Work and Society. Healthcare. ISSN 2227-9032. 9(8). doi: 10.3390/healthcare9081007. Fulltekst i vitenarkiv
 • Sætra, Henrik Skaug (2021). Loving robots changing love: Towards a practical deficiency-love. Journal of Future Robot Life. ISSN 2589-9953. doi: 10.3233/FRL-200023. Fulltekst i vitenarkiv
 • Dahl, Christine; Sætra, Henrik Skaug & Nordahl-Hansen, Anders Johan (2021). Computer-Aided Games-Based Learning for Children with Autism. Lecture Notes in Computer Science (LNCS). ISSN 0302-9743. 12789, s. 145–158. doi: 10.1007/978-3-030-77277-2_12.
 • Sætra, Henrik Skaug & Fosch-Villaronga, Eduard (2021). Research in AI has Implications for Society: How do we Respond? Morals & Machines. ISSN 2747-5174. doi: 10.5771/2747-5174-2021-1-60. Fulltekst i vitenarkiv
 • Sætra, Henrik Skaug (2021). Using Padlet to Enable Online Collaborative Mediation and Scaffolding in a Statistics Course. Education Sciences. ISSN 2227-7102. 11(5). doi: 10.3390/educsci11050219. Fulltekst i vitenarkiv
 • Sætra, Henrik Skaug (2021). Social robot deception and the culture of trust. Paladyn - Journal of Behavioral Robotics. ISSN 2080-9778. 12(1), s. 276–286. doi: 10.1515/pjbr-2021-0021. Fulltekst i vitenarkiv
 • Sætra, Henrik Skaug (2021). AI in Context and the Sustainable Development Goals: Factoring in the Unsustainability of the Sociotechnical System. Sustainability. ISSN 2071-1050. 13(4). doi: 10.3390/su13041738. Fulltekst i vitenarkiv
 • Sætra, Henrik Skaug (2021). Confounding Complexity of Machine Action: A Hobbesian Account of Machine Responsibility. International Journal of Technoethics (IJT). ISSN 1947-3451. 12(1), s. 87–100. doi: 10.4018/IJT.20210101.oa1. Fulltekst i vitenarkiv
 • Sætra, Henrik Skaug (2020). Privacy as an aggregate public good. Technology in society. ISSN 0160-791X. doi: 10.1016/j.techsoc.2020.101422. Fulltekst i vitenarkiv
 • Sætra, Henrik Skaug (2020). The foundations of a policy for the use of social robots in care. Technology in society. ISSN 0160-791X. doi: 10.1016/j.techsoc.2020.101383. Fulltekst i vitenarkiv
 • Sætra, Henrik Skaug (2020). Towards a Hobbesian liberal democracy through a Maslowian hierarchy of needs. The Humanistic psychologist. ISSN 0887-3267. doi: 10.1037/hum0000193. Fulltekst i vitenarkiv
 • Sætra, Henrik Skaug (2020). First, They Came for the Old and Demented: Care and Relations in the Age of Artificial Intelligence and Social Robots. Human Arenas. ISSN 2522-5790. doi: 10.1007/s42087-020-00125-7. Fulltekst i vitenarkiv
 • Sætra, Henrik Skaug (2020). The limits of a Lockean Environmentalism: God, Human Beings, and Nature in Locke's philosophy. Barataria. Revista Castellano-Manchega de Ciencias Sociales. ISSN 1575-0825. doi: 10.20932/barataria.v0i27.521. Fulltekst i vitenarkiv
 • Sætra, Henrik Skaug (2020). A shallow defence of a technocracy of artificial intelligence: Examining the political harms of algorithmic governance in the domain of government. Technology in society. ISSN 0160-791X. doi: 10.1016/j.techsoc.2020.101283. Fulltekst i vitenarkiv
 • Sætra, Henrik Skaug (2020). The Parasitic Nature of Social AI: Sharing Minds with the Mindless. Integrative Psychological and Behavioural Science. ISSN 1932-4502. doi: 10.1007/s12124-020-09523-6. Fulltekst i vitenarkiv
 • Sætra, Henrik Skaug (2019). Explaining Social Phenomena: Emergence and Levels of Explanation. I Valsiner, Jaan (Red.), Social Philosophy of Science for the Social Sciences. Springer Nature. ISSN 978-3-030-33098-9. doi: https%3A/doi.org/10.1007/978-3-030-33099-6_10.
 • Sætra, Henrik Skaug (2019). Man and His Fellow Machines: An Exploration of the Elusive Boundary Between Man and Other Beings. I Orban, Franck & Larsen, Elin Strand (Red.), Discussing Borders, Escaping Traps: Transdisciplinary and Transspatial Approaches . Waxmann Verlag. ISSN 978-3-8309-4045-6. s. 215–228.
 • Sætra, Henrik Skaug (2019). Freedom under the gaze of Big Brother: Preparing the grounds for a liberal defence of privacy in the era of Big Data. Technology in society. ISSN 0160-791X. doi: 10.1016/j.techsoc.2019.101160. Fulltekst i vitenarkiv
 • Sætra, Henrik Skaug (2019). The tyranny of perceived opinion: Freedom and information in the era of big data. Technology in society. ISSN 0160-791X. 59. doi: 10.1016/j.techsoc.2019.101155. Fulltekst i vitenarkiv
 • Sætra, Henrik Skaug (2019). When nudge comes to shove: Liberty and nudging in the era of big data. Technology in society. ISSN 0160-791X. s. 1–10. doi: 10.1016/j.techsoc.2019.04.006. Fulltekst i vitenarkiv
 • Sætra, Henrik Skaug (2018). The Ghost in the Machine: Being Human in the Age of AI and Machine Learning. Human Arenas. ISSN 2522-5790. 2(1), s. 60–78. doi: 10.1007/s42087-018-0039-1. Fulltekst i vitenarkiv
 • Sætra, Henrik Skaug (2018). Science as a Vocation in the Era of Big Data: the Philosophy of Science behind Big Data and humanity’s Continued Part in Science. Integrative Psychological and Behavioural Science. ISSN 1932-4502. s. 1–15. doi: 10.1007/s12124-018-9447-5. Fulltekst i vitenarkiv
 • Sætra, Henrik Skaug (2017). Exploring the use of agent-based modelling in mixed methods research. Barataria. Revista Castellano-Manchega de Ciencias Sociales. ISSN 1575-0825. s. 15–31. doi: 10.20932/barataria.v0i22.337. Fulltekst i vitenarkiv
 • Sætra, Henrik (2014). The state of no nature: Thomas Hobbes and the natural world. Ecology & Safety. ISSN 1313-2563. 8, s. 177–193.

Se alle arbeider i Cristin

 • Sætra, Henrik Skaug (2022). AI for the Sustainable Development Goals. CRC Press. ISBN 9781032044064. 112 s.
 • Sætra, Henrik Skaug (2021). Big Data's Threat to Liberty: Surveillance, Nudging, and the Curation of Information. Academic Press. ISBN 9780128238066. 154 s.
 • Sætra, Henrik Skaug (2019). Spill spillet. Spartacus. ISBN 978-82-430-1216-5. 143 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Sætra, Henrik Skaug (2022). Kyborger: Mennesket 2.0. [Internett]. NDLA.no.
 • Sætra, Henrik Skaug (2022). A shallow defence of a technocracy of artificial intelligence.
 • Sætra, Henrik Skaug (2022). AI in context: The sustainability of AI.
 • Sætra, Henrik Skaug (2022). Sustainability and simulation.
 • Sætra, Henrik Skaug (2022). Applied AI and the Sustainable Development Goals.
 • Sætra, Henrik Skaug (2022). Kunstig intelligens og bærekraft?
 • Sætra, Henrik Skaug (2022). Er en digital fremtid smart?
 • Müller, Anders Riel; Hillesund, Terje; Sætra, Henrik Skaug & Solheim, Eirik (2022). Er en digital fremtid smart?
 • Sætra, Henrik Skaug (2022). Overtrust and social robots.
 • Sætra, Henrik Skaug (2022). AI and the political targets of SDG 16.
 • Sætra, Henrik Skaug (2022). Henrik Skaug Sætra vil gjøre kunstig intelligens lett forståelig. [Avis]. Halden Arbeiderblad.
 • Sætra, Henrik Skaug (2022). Evaluating the impact of AI on the Sustainable Development Goals.
 • Sætra, Henrik Skaug (2021). Book review: Power and Technology: A Philosophical and Ethical Analysis. Prometheus. ISSN 0810-9028. 37(3).
 • Sætra, Henrik Skaug (2021). Robotomorphy - Becoming our creations.
 • Sætra, Henrik Skaug (2021). Computer-Aided Games-Based Learning for Children with Autism.
 • Sætra, Henrik Skaug (2021). A framework for evaluating AI sustainability: ESG and the SDGs.
 • Sætra, Henrik Skaug (2021). EU vil forby innføring av Kinas sosiale kredittsystem. Forskning.no. ISSN 1891-635X.
 • Sætra, Henrik Skaug (2021). Hvem har skylden når en selvkjørende bil skader et menneske? Forskersonen.no.
 • Sætra, Henrik Skaug (2020). Loving robots changing love: Towards a practical deficiency-love.
 • Sætra, Henrik Skaug & Fredheim, Nina Skajaa (2020). Kan kunstig intelligens erstatte politikerne? Forskning.no. ISSN 1891-635X.
 • Sætra, Henrik Skaug (2020). The Internet and the Tyranny of Perceived Opinion. [Internett]. Philosophical Disquisitions.
 • Sætra, Henrik Skaug (2020). Personvern må tvinges på oss. Dagens næringsliv. ISSN 0803-9372.
 • Sætra, Henrik Skaug (2020). Deception as a means to avoid overtrust.
 • Sætra, Henrik Skaug (2020). Correction to: The Parasitic Nature of Social AI: Sharing Minds with the Mindless. Integrative Psychological and Behavioural Science. ISSN 1932-4502. 54(2), s. 327–327. doi: 10.1007/s12124-020-09536-1.
 • Sætra, Henrik Skaug (2020). Algoritmer og polarisering.
 • Sætra, Henrik Skaug (2020). Livaktige roboter er ikke annet enn sosiale parasitter. Forskning.no. ISSN 1891-635X.
 • Sætra, Henrik Skaug (2020). E-læring når stormen stilner. Khrono.no. ISSN 1894-8995.
 • Sætra, Henrik Skaug (2020). Tror roboter vil utfordre kristnes syn på skaperverket. Vårt land. ISSN 0805-5424.
 • Sætra, Henrik Skaug (2019). Skal roboter ha «menneske­rettigheter»? Forskning.no. ISSN 1891-635X.
 • Sætra, Henrik Skaug (2019). Desse dager - spionasje, overvåkning og digitale spor. [Radio]. NRK P2.
 • Sætra, Henrik Skaug (2019). Hvordan påvirker digital overvåkning oss? [Radio]. NRK P2.
 • Sætra, Henrik Skaug (2019). Storebror ser deg – og får deg til å oppføre deg annerledes. Forskning.no. ISSN 1891-635X.
 • Sætra, Henrik Skaug (2019). Stordata gjør dulting til skubbing, ja kanskje også tvang. Dagens næringsliv. ISSN 0803-9372.
 • Sætra, Henrik Skaug (2019). Science as a Vocation in the Era of Big Data.
 • Sætra, Henrik Skaug (2019). Ansiktsgjenkjennelse, nei takk! Dagens næringsliv. ISSN 0803-9372.
 • Sætra, Henrik Skaug (2019). Algoritmer kan brukes til både godt og vondt. Dagens næringsliv. ISSN 0803-9372.
 • Sætra, Henrik Skaug (2019). Livet er et spill - så lær deg å spille best mulig.
 • Sætra, Henrik Skaug (2019). Mysenmann gir ut bok som skal gjøre det lettere å vinne i det sosiale spillet: –⁠ Jeg blir stadig utspilt av samboeren. [Avis]. Smaalenene Avis.
 • Sætra, Henrik Skaug (2019). Henrik (39) gir ut bok som skal hjelpe deg å forstå hverdagen bedre: –⁠ Dette kan alle ha nytte av. Sjefen din kan det allerede. [Avis]. Halden Arbeiderblad.
 • Sætra, Henrik Skaug (2019). Machiavellisk selvforsvar: Spill spillet. [Avis]. Dagbladet.
 • Sætra, Henrik Skaug (2019). NRK Østfolds morgensending - Få det som du vil med spillteori. [Radio]. NRK Østfold.
 • Sætra, Henrik Skaug & Hellum, Mari Kjos (2018). Fleksibilisering av undervisning, veiledning og oppfølging innen emnet Demokrati og kommunikasjon.
 • Sætra, Henrik Skaug (2018). Når vi vokser opp med maskiner. Forskning.no. ISSN 1891-635X.
 • Sætra, Henrik Skaug (2018). «Big Data» vil ikke gjøre forskeren overflødig. Forskning.no. ISSN 1891-635X.
 • Sætra, Henrik Skaug (2018). Hvorfor velger vi som vi gjør? Metode og undersøkelsesdesign.
 • Sætra, Henrik (2017). Fleksibilitet i samfunnsvitenskapelig forskningsmetode.
 • Sætra, Henrik & Hellum, Mari Kjos (2017). Fleksibilisering av emnet ”Demokrati og kommunikasjon”.
 • Sætra, Henrik Skaug (2017). Hva er det grønne alternativet til kapitalismen?
 • Sætra, Henrik Skaug (2017). Spillteori og strategisk handling.
 • Sætra, Henrik Skaug (2017). Economics and the environment.
 • Sætra, Henrik (2014). Kommentar til det svenske Rikdsdagsvalget. [Radio]. NRK Østfold.
 • Sætra, Henrik (2014). The state of no nature - Thomas Hobbes and the natural world.
 • Sætra, Henrik (2009). Thomas Hobbes' filosofi om mennesket og staten. Universitetet i Oslo.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 12. juni 2018 16:31 - Sist endret 19. apr. 2022 11:40