Henrik Skaug Sætra

Institutt for informasjonsteknologi og kommunikasjon
English version of this page Stilling
Førsteamanuensis
Kontakt
+4769608118
Studiested
Halden
Kontornr.
-

Faglig profil

Henrik Skaug Sætra (Ph.D) er leder for satsningområdet Det digitale samfunn, og forsker på forholdet mellom teknologi, individer og samfunn. Henrik har en bakgrunn i statsvitenskap og politisk teori, og dette er en faglig base han bruker aktivt for å analysere implikasjonene av ny teknologi som stordata, kunstig intelligens og sosiale roboter. Sætras fokus er variert og tverrfaglig, og i tillegg til statsvitenskap er teknologi, filosofi, psykologi og vitenskapsteori sentrale byggestener i hans forskning. 

Sætra har en spesiell interesse for miljøetikk, og dette har resultert i en rekke artikler og bøker om teknologiens status som en del av menneskers omgivelser, men også mer direkte på hvordan teknologi bidrar til eller forhindrer bærekraftig utvikling.

Hans siste bok "AI for the Sustainable Development Goals" utgis februar 2022 og gir et grunnlag for en nyansert vurdering av de positive og de negative potensielle bærekraftsimplikasjonene av kunstig intelligens. 

Henrik er en ettertraktet foredragsholder, og holder jevnlig foredrag og seminarer både nasjonalt og internasjonalt. 

Emneord: teknologi, kunstig intelligens, big data, ai, etikk, miljøetikk, filosofi, DigiWork, Det digitale samfunn

Publikasjoner

Se alle arbeider i Cristin

 • Sætra, Henrik Skaug (2022). AI for the Sustainable Development Goals. CRC Press. ISBN 9781032044064. 112 s.
 • Sætra, Henrik Skaug (2021). Big Data's Threat to Liberty: Surveillance, Nudging, and the Curation of Information. Academic Press. ISBN 9780128238066. 154 s.
 • Sætra, Henrik Skaug (2019). Spill spillet. Spartacus. ISBN 978-82-430-1216-5. 143 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Sætra, Henrik Skaug (2023). Big Data. I Mattingly, James (Red.), The SAGE Encyclopedia of Theory in Science, Technology, Engineering, and Mathematics. Sage Publications. ISSN 9781483347721.
 • Sætra, Henrik Skaug (2022). Linking AI and ESG.
 • Sætra, Henrik Skaug (2022). Henrik Skaug Sætra: Framing AI impacts with SDGs is beneficial. [Internett]. Ethicsintech.eu.
 • Sætra, Henrik Skaug (2022). AI and climate change: actors, initiatives, and the benefits of a global coordinated approach.
 • Sætra, Henrik Skaug (2022). Storebror ser deg.
 • Sætra, Henrik Skaug (2022). Our Digital Life Part 5: Artificial Intelligence. [Radio]. In over my head.
 • Sætra, Henrik Skaug (2022). Det digitale samfunn.
 • Sætra, Henrik Skaug (2022). AI and Big Data's threefold threat to liberty.
 • Nordahl-Hansen, Anders ; Sætra, Henrik Skaug; Fosch-Villaronga, Eduard & Dahl, Christine (2022). Normativity assumptions in social robots for autistic children.
 • Sætra, Henrik Skaug (2022). Challenges for the inclusion of robots in social institutions.
 • Sætra, Henrik Skaug (2022). Kyborger: Mennesket 2.0. [Internett]. NDLA.no.
 • Sætra, Henrik Skaug (2022). A shallow defence of a technocracy of artificial intelligence.
 • Sætra, Henrik Skaug (2022). AI in context: The sustainability of AI.
 • Sætra, Henrik Skaug (2022). Sustainability and simulation.
 • Sætra, Henrik Skaug (2022). Applied AI and the Sustainable Development Goals.
 • Sætra, Henrik Skaug (2022). Kunstig intelligens og bærekraft?
 • Sætra, Henrik Skaug (2022). Er en digital fremtid smart?
 • Müller, Anders Riel; Hillesund, Terje; Sætra, Henrik Skaug & Solheim, Eirik (2022). Er en digital fremtid smart?
 • Sætra, Henrik Skaug (2022). Overtrust and social robots.
 • Sætra, Henrik Skaug (2022). AI and the political targets of SDG 16.
 • Sætra, Henrik Skaug (2022). Henrik Skaug Sætra vil gjøre kunstig intelligens lett forståelig. [Avis]. Halden Arbeiderblad.
 • Sætra, Henrik Skaug (2022). Evaluating the impact of AI on the Sustainable Development Goals.
 • Sætra, Henrik Skaug (2021). Book review: Power and Technology: A Philosophical and Ethical Analysis. Prometheus. ISSN 0810-9028. 37(3).
 • Sætra, Henrik Skaug (2021). Robotomorphy - Becoming our creations.
 • Sætra, Henrik Skaug (2021). Computer-Aided Games-Based Learning for Children with Autism.
 • Sætra, Henrik Skaug (2021). A framework for evaluating AI sustainability: ESG and the SDGs.
 • Sætra, Henrik Skaug (2021). EU vil forby innføring av Kinas sosiale kredittsystem. Forskning.no. ISSN 1891-635X.
 • Sætra, Henrik Skaug (2021). Hvem har skylden når en selvkjørende bil skader et menneske? Forskersonen.no.
 • Sætra, Henrik Skaug (2020). Loving robots changing love: Towards a practical deficiency-love.
 • Sætra, Henrik Skaug & Fredheim, Nina Skajaa (2020). Kan kunstig intelligens erstatte politikerne? Forskning.no. ISSN 1891-635X.
 • Sætra, Henrik Skaug (2020). The Internet and the Tyranny of Perceived Opinion. [Internett]. Philosophical Disquisitions.
 • Sætra, Henrik Skaug (2020). Personvern må tvinges på oss. Dagens næringsliv. ISSN 0803-9372.
 • Sætra, Henrik Skaug (2020). Deception as a means to avoid overtrust.
 • Sætra, Henrik Skaug (2020). Correction to: The Parasitic Nature of Social AI: Sharing Minds with the Mindless. Integrative Psychological and Behavioural Science. ISSN 1932-4502. 54(2), s. 327–327. doi: 10.1007/s12124-020-09536-1.
 • Sætra, Henrik Skaug (2020). Algoritmer og polarisering.
 • Sætra, Henrik Skaug (2020). Livaktige roboter er ikke annet enn sosiale parasitter. Forskning.no. ISSN 1891-635X.
 • Sætra, Henrik Skaug (2020). E-læring når stormen stilner. Khrono.no. ISSN 1894-8995.
 • Sætra, Henrik Skaug (2020). Tror roboter vil utfordre kristnes syn på skaperverket. Vårt land. ISSN 0805-5424.
 • Sætra, Henrik Skaug (2019). Skal roboter ha «menneske­rettigheter»? Forskning.no. ISSN 1891-635X.
 • Sætra, Henrik Skaug (2019). Desse dager - spionasje, overvåkning og digitale spor. [Radio]. NRK P2.
 • Sætra, Henrik Skaug (2019). Hvordan påvirker digital overvåkning oss? [Radio]. NRK P2.
 • Sætra, Henrik Skaug (2019). Storebror ser deg – og får deg til å oppføre deg annerledes. Forskning.no. ISSN 1891-635X.
 • Sætra, Henrik Skaug (2019). Stordata gjør dulting til skubbing, ja kanskje også tvang. Dagens næringsliv. ISSN 0803-9372.
 • Sætra, Henrik Skaug (2019). Science as a Vocation in the Era of Big Data.
 • Sætra, Henrik Skaug (2019). Ansiktsgjenkjennelse, nei takk! Dagens næringsliv. ISSN 0803-9372.
 • Sætra, Henrik Skaug (2019). Algoritmer kan brukes til både godt og vondt. Dagens næringsliv. ISSN 0803-9372.
 • Sætra, Henrik Skaug (2019). Livet er et spill - så lær deg å spille best mulig.
 • Sætra, Henrik Skaug (2019). Mysenmann gir ut bok som skal gjøre det lettere å vinne i det sosiale spillet: –⁠ Jeg blir stadig utspilt av samboeren. [Avis]. Smaalenene Avis.
 • Sætra, Henrik Skaug (2019). Henrik (39) gir ut bok som skal hjelpe deg å forstå hverdagen bedre: –⁠ Dette kan alle ha nytte av. Sjefen din kan det allerede. [Avis]. Halden Arbeiderblad.
 • Sætra, Henrik Skaug (2019). Machiavellisk selvforsvar: Spill spillet. [Avis]. Dagbladet.
 • Sætra, Henrik Skaug (2019). NRK Østfolds morgensending - Få det som du vil med spillteori. [Radio]. NRK Østfold.
 • Sætra, Henrik Skaug & Hellum, Mari Kjos (2018). Fleksibilisering av undervisning, veiledning og oppfølging innen emnet Demokrati og kommunikasjon.
 • Sætra, Henrik Skaug (2018). Når vi vokser opp med maskiner. Forskning.no. ISSN 1891-635X.
 • Sætra, Henrik Skaug (2018). «Big Data» vil ikke gjøre forskeren overflødig. Forskning.no. ISSN 1891-635X.
 • Sætra, Henrik Skaug (2018). Hvorfor velger vi som vi gjør? Metode og undersøkelsesdesign.
 • Sætra, Henrik (2017). Fleksibilitet i samfunnsvitenskapelig forskningsmetode.
 • Sætra, Henrik & Hellum, Mari Kjos (2017). Fleksibilisering av emnet ”Demokrati og kommunikasjon”.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 12. juni 2018 16:31 - Sist endret 19. apr. 2022 11:40