Ikke pensum - bare økonomi: «Economic sanctions and trade diplomacy: Sanction-busting strategies, market distortion and efficacy of China’s restrictions on Norwegian salmon imports».

Norge eksporterer fisk til Kina. I kjølvannet av Nobels Fredspris til Liu Xiaobo i 2010 ble det imidlertid innført handelssanksjoner mot norsk eksport til Kina. Hvordan reagerte norske fiskeeksportører strategisk på handelssanksjonene? 

I en tid med stadig mer proteksjonisme og trusler om handelskrig globalt kan erfaringer fra Kina sin handelsboikott av Norge, og utviklingen i norsk fiskeeksport som fulgte, være nyttig å ha med seg, spesielt i et eksportintensivt fylke som Østfold. 

Førsteamanuensis Xianwen Chen snakker om norsk fiskeeksport til Kina i perioden etter 2010, og spesielt om strategiene til norske fiskeeksportørene i perioden med handelsboikott i Ikke pensum, bare økonomi mandag 4.november.  

Foredraget er i regi av forskergruppen Anvendt Samfunnsøkonomi og er en del av en serie med seminarer for både studenter og ansatte.

Velkommen!

Publisert 29. okt. 2019 14:59 - Sist endret 15. juni 2021 10:15