Ikke pensum, bare økonomi

Hvert semester arrangerer forskergruppen for Anvendt Samfunnsøkonomi seminarserien Ikke pensum, bare økonomi.

Dette er en serie med seminarer for studenter og ansatte ved Høgskolen i Østfold som er interessert i økonomi. Disse forelesningene er ikke pensum i noe kurs, det er bare en forelesning over en dagsaktuell problemstilling med et - hovedsakelig - økonomisk innhold.

Programmet for de ulike semestrene finnes her:

Ikke pensum, bare Økonomi Høsten 2019

Ikke pensum, bare Økonomi Våren 2019

Ikke pensum, bare Økonomi Høsten 2018

Ikke pensum, bare Økonomi Våren 2018

Publisert 14. nov. 2019 13:31 - Sist endret 15. juni 2021 10:15