Økonomiske forhold i Østfold

Medlemmene i forskergruppen for Anvendt Samfunnsøkonomi arbeider blant annet med problemstillinger knyttet til økonomiske forhold i Østfold.

Her finnes rapporter, analyser og kronikker med fokus på Østfold skrevet av forskergruppens medlemmer.

Rapporter på boligmarkedsutviklingen i Østfold:

Boligmarkedet i Nedre Gommaregionen

Boligmarkedsutviklingen i Østfold
 

Kronikker lokalpressen med tema Østfold:

Borgersen, Trond Arne og Geir C. Tufte (2022).  Husholdninger i Moss med lav inntekt er i mindre grad leieboere enn i andre Østfoldbyer. Moss Avis

Borgersen, Trond Arne og Geir C. Tufte (2022). Det er mer enn en fergetur som skiller. Gjengangeren.

Borgersen, Trond Arne (2021). The first cut is the deepest. Demokraten.

Foredrag (Tema Østfold)

Schewe, Theo (2021). Den Norske Grensehandelen – drivkraft for en omfattende grenseturisme. Foredrag i Halden Rotaryklubb 8/11-

Borgersen, Trond-Arne (2021). Hvem leier bolig i Halden?. Halden Arbeiderblad. 4/9

Kivedal, Bjørnar Karlsen (2021). Ifølge «Bobleindeksen» er boligmarkedet overpriset: -Folk er optimistiske. Intervju i Fredriksstad Blad 18. september 2021.

Borgersen, Trond Arne (2020). Folkehelse, utenforskap og tidlig innsats. Sarpsborg Arbeiderblad. 10/9.

Borgersen, Trond Arne (2020). For høy gjeld i husholdningene. Halden Arbeiderblad. 27/11

Borgersen, Trond Arne (2020). Høyere uføreandel. Rakkestad avis.  23/7

Borgersen, Trond Arne (2019). Svakt arbeidsmarked og høy uføreandel i Østfold. Kronikk i Demokraten. (på trykk 011019). Innsendt versjon

Borgersen, Trond Arne (2019). I Rakkestad er inntektsgapet mot resten av fylket størst for barnefamilier. Kronikk i Rakkestad Avis. (på trykk 260919). Innsendt versjon

Borgersen, Trond Arne & Kivedal, Bjørnar Karlsen (2019). Fortsatt boligprisvekst og andelen husholdninger med høy gjeldsbelastning øker i Sarpsborg. Kronikk i Sarpsborg Arbeiderblad. (på trykk 230919). Innsendt versjon

Borgersen, Trond Arne (2019). En høyere andel husholdninger leier bolig i Eidsberg enn i Askim. Kronikk i Smaalenene Avis. (på trykk 230919). Innsendt versjon

Borgersen, Trond Arne & Kivedal, Bjørnar Karlsen (2019). Halden på leietoppen i Østfold. Kronikk i Halden Arbeiderblad. (på trykk 130919). Innsendt versjon

Borgersen, Trond Arne & Kivedal, Bjørnar Karlsen (2019). Østfoldingen - Han er utenfor han! Kronikk i Sarpsborg Arbeiderblad. (på trykk 220319). Innsendt versjon

Borgersen, Trond Arne & Tufte, Geir Conrad (2018). Forskning på levekår. Kronikk i Moss Avis. (på trykk 150518).

Borgersen, Trond-Arne (2018). Høy gjeld, høye priser. Kronikk i Demokraten. (på trykk 030318).

Bjørnar K. Kivedal, Geir C. Tufte & Hong Wu (2017). Om å bygge fremtiden. Kronikk i Moss Avis (på trykk 170317).

Borgersen, Trond-Arne & Kivedal, Bjørnar Karlsen (2017). Fremdeles for lav boligbygging. Kronikk i Sarpsborg Arbeiderblad. (på trykk 151117).

Borgersen, Trond-Arne & Kivedal, Bjørnar Karlsen (2017). Hva er det med Sarpsborg? Kronikk i Sarpsborg Arbeiderblad. (på trykk 171117).  

Borgersen, Trond-Arne & Tufte, Geir C. (2017). Behov for økt boligbygging. Kronikk i Moss Avis. (på trykk 101017).

Borgersen, Trond Arne & Kivedal, Bjørnar Karlsen (2016). Høy boligprisvekst i Fredrikstad: Tilflytting og et todelt boligmarked. Kronikk i Demokraten. (på trykk 151216).

Borgersen, Trond Arne & Kivedal, Bjørnar Karlsen (2015). Svakere boligprisvekst og høyere boligprisrisiko i Fredrikstad enn i Sarpsborg. Kronikk i Demokraten. (på trykk 300415).

Borgersen, Trond Arne & Kivedal, Bjørnar Karlsen (2015). Høy prisvekst og lav nybyggingstakt i Sarpsborg. Kronikk i Sarpsborg Arbeiderblad. (på trykk 290415).