English version of this page

Technological change, sustainability, and society (TCSS)

TCSS er en forskergruppe som fokuserer på teknologisk endring og hvordan dette påvirker samfunn og miljø. 

Om forskergruppen

TCSS vektlegger teoretiske og filosofiske tilnærminger i sin forskning på teknologiske endringer. Ett av hovedmålene er å utforske og utvikle teorier som kan beskrive og forklare hvordan teknologi påvirker individer, grupper, politikkutforming og miljøet. 

TCSS er en interdisiplinær forskergruppe som er åpen for medlemmer alle disipliner og som promoterer tverrfaglige prosjekter der innsikter og perspektiver fra ulike fagtradisjoner, som statsvitenskap, datavitenskap, sosiologi, psykologi, økonomi, ingeniørfag, jus og filosofi, kombineres.  

TCSS inkluderer forskning på kunstig intelligens, Big Data, teknologi og bærekraftsmål, sosiale roboter, politisk økonomi ved innovasjon og teknologisk endring, og praksiser og konsekvenser av sosiale medier. 

logoer samarbeidspartnere

Deltakere

Emneord: Det digitale samfunn, DigiWork
Publisert 4. mai 2021 13:45 - Sist endret 11. sep. 2022 13:01