Pågående prosjekt

Educating Leaders for a Sustainable Economy (ELSE)

Om prosjektet

ELSE-prosjektet startet opp 1. august 2021, med finansiering fra Diku/UTFORSK. Dette er en 4-åring prosjekt som dreier seg om bærekraftighet. Sammen med samarbeidspartnere i Kina, skal vi blant annet tilby et eget bachelor-kurs: ELSE Bachelor (for utvalgte bachelorstudenter). Kurset fokuserer på spesifikke bærekraftighetsmål (Nr. 4, 7, 9, 11, og 12), og går i dybden på cases i Norge og Kina innen hvert av disse. Prosjektet vil dessuten by på muligheter for utveksling av masterstudenter til Beijing med tema relatert til bærekraftighet og grønn energi. ELSE Norge består av en gruppe på 10 medlemmer fra IØIS med forskningsinteresse innen bærekraftighet. For mer informasjon, ta kontakt med Søren Wenstøp.

Prosjektets tidsramme

ELSE har en 4-åring prosjektperiode, der vi kjører ELSE Bachelor og ELSE Exchange i flere runder. Både kurset og utveksling vil finne sted i vårsemesteret.

Prosjekttype

Prosjektet fokusere i hovedsak på leveranse av kvalitetsundervisning og utvikling av kompetanse og lærekrefter innen bærekraftighet (et av instituttets og høyskolens satsningsområder). Det vil også legges opp til forskningssamarbeid som er temamessig forankret i prosjektet.

Mål

Tilby kvalitetskurs på bachelornivå innen bærekraft. 2. Utvikle kompetanse innen bærekraft på IØIS. 3. Forskning innen utvalgte tema innen bærekraftighet.

Finansiering

ELSE er finansiert av UTFORSK-programmet til DIKU.

Samarbeid

Over de neste årene vil vi samarbeide med to kinesiske universiteter. Det ene universitetet er Hebei GEO University i byen Shijiazhuang. Det andre universitetet er Beijing Jiaotong University (naturligvis i Beijing).

Deltakere

Publisert 21. sep. 2021 12:18 - Sist endret 22. sep. 2021 14:43