English version of this page
Pågående prosjekt

Feltforskning for profilering av realfag

Barn og unge skal gis muligheten til å delta i et reelt feltforskningsprogram med internasjonale forskere og studenter for å bidra til å avsløre et ekte mysterium, de uforklarlige flygene lysene i Hessdalen, Norge.Dette er et tverrfaglig program med forskere fra flere fagretninger, da spesielt astrofysikk, geofysikk og ingeniørfag. Studenter fra Høgskolen i Østfold gjennomfører i september et 14 dager langt feltforskningsprogram i Hessdalen som en del av faget feltforsking på 10 studiepoeng. Elever fra grunnskolen eller ungdom fra lag og foreninger kan delta (eksempelvis speidergrupper, jakt og fiske foreninger etc.) Deltakerne vil på forhånd bli opplært i metodikk, vitenskapelig grunnlag samt sikkerhetskurs for krevende feltforhold.

Under feltarbeidet i september vil deltagerne bli gitt forelesninger og veiledning av internasjonale forskere, og trent i bruk av instrumenter,og analyse av data.

Prosjektet varer i 2 år og involverer over 100 barn, unge og studenter.

Prosjektet er finansiert av Norges Forskningsråd (prosjektnummer 283786).

Deltakere

Publisert 10. sep. 2018 16:03 - Sist endret 20. okt. 2021 20:53