English version of this page
Pågående prosjekt

Greenbizz

Greenbizz vil hjelpe foretak med å øke bruken av fornybar (grønn) energi i forhold til det totale energiforbruket til start-ups og SMB ved bruk av nye, grønne forretningsmodeller

Med FNs bærekraftmål i tankene tar prosjektet sikte på å øke bruken av fornybar (grønn) energi i forhold til det totale energiforbruket til start-ups og SMB ved bruk av nye, grønne forretningsmodeller. Grønn forretningsutvikling må bidra til konkurransedyktige forretningsmodeller og det er derfor viktig at de "grønne" bidragene kan knyttes til økt verdiskaping i verdikjeden over tid.

Prosjektet tar tak i den manglende koplingen til startups og SMBer og utforsker hvordan nye forretningsmodeller kan understøtte økt andel av fornybar energi og ikke minst redusere energiforbruket i verdikjedene totalt sett. Ved utvikling av ny grønn forretningsmodellteknologi vil prosjektet kontinuerlig kunne måle, kvantifisere og derved øke bruken av fornybar (grønn) energi, ikke bare i den enkelte virksomhet, men i hele virksomhetens verdikjede. 

Forskere fra Høgskolen i Østfold, Aarhus universitet og Högskolan i Halmstad med Chalmers, sju doktorgradsstipendiater, Fredrikstad Næringsforening og Viken Teknologiklynge skal gjøre 60 oppstartsbedrifter og små og mellomstore bedrifter grønnere.

Forskningsprosjektet Greenbizz er finansiert av Interreg Øresund-Kattegat-Skagerrakprogrammet, Fredrikstad kommune gjennom næringsfondet og Viken fylkeskommune.

For mer informasjon om prosjektet ta kontakt med prosjektleder Bjørn Gitle Hauge.

 

Deltakere

Publisert 14. sep. 2020 22:14 - Sist endret 16. sep. 2022 08:56