English version of this page
Pågående prosjekt

Utvikling av Grønne Forretningsplaner og Teknologi

Dette prosjektet inngår i Interreg Prosjektet GreenBizz, hvis formål er å øke næringslivets anvendelse av fornybar energi og teknologi. Deltagende bedrifter får her utviklet grønne og bærekraftige forretningsmodeller og teknologi i samarbeid med forskere og studenter ved Universitetene og Høgskolene i prosjektet. Deltagende bedrifter skal samles i en grønn bedriftsklynge og universitetene skal danne en grønn skandinavisk forkningsgruppe.

Prosjektet skal forbedre de administrative og institusjonelle strukturene for å styrke samarbeidet over grensene mellom universiteter, høgskoler, bedrifter og næringsorganisasjoner.Det er et faktum at det er en utfordring å samle ulike akademiske miljøer mot felles, målrettede oppgaver, og da spesielt fra forskjellige land. Prosjektet vil utvikle nye administrative og institusjonelle samarbeidsformer for å gjøre det grensoverskridende samarbeid mulig. Det krever at kompetansemiljøer i de tre land samler seg rundt prioriterte områder og at samarbeidet og organiseringen over grensene tilrettelegges med klar oppgave-og ansvarsfordeling. Prosjektet ledes av medarbeidere med omfattende erfaring fra grenseoverskridende arbeid.For å øke anvendelsen av fornybar energi skal det utvikles en grenseoverskridende grøn forretningsmodel, slik at de virksomheder, der bruger denne model bliver tvunget til at tænke i fornybar energi igennom hele forretningsmodelprosessen. Fornybar energi (Grøn Energi) som f.eks.: bioenergi, bølgekraft, geotermisk energi, havstrømkraft, havvarmekraft, saltkraft, solkraft, tidevandskraft, vandkraft og vindkraft utnyttes i forskjellig grad i de skandinaviske land, og prosjektet vil danne et grønt skandinavisk nettverk av deltagende bedrifter for å øke bruken og forbedre kunnskapsmengden omkring anvendelsen av fornybar energi.

Prosjektet er finansiert av Viken Fylkeskommune.

Deltakere

Publisert 15. sep. 2020 09:59 - Sist endret 26. juli 2021 11:13