Den Norske Grensehandelen – en drivkraft for en omfattende grenseturisme

Pensjonert førstelektor ved Institutt for økonomi, innovasjon og samfunn, var 8. november 2021 invitert av Halden Rotaryklubb og holdt et foredrag om «Den Norske Grensehandelen – en drivkraft for en omfattende grenseturisme».

Schewe har tidligere vært tilknyttet Interreg-prosjektet «FRAMFOR- Framgångsrika företag i gränsregionen». Dette arbeid ble videreført med et forskningsarbeid sammen med Birgit Leick (USN) og Bjørnar Kivedal (HiØ), om «Tourism Development and Border Asymmetries: An Exploratory Analysis of Market-Driven Cross-Border Shopping Tourism», publisert i TOURISM PLANNING & DEVELOPMENT, 2021, VOL. 18, NO. 6, 673–698 (https://doi.org/10.1080/21568316.2020.1837230).

Leick, Schewe og Kivedal utviklet en modell som viser utviklingen over tid av det vi kaller grenseturismen: hvordan en ensidig grenseoverskridende shoppingturisme, opprinnelig utløst av pris- og avgiftsforskjell, kan selv bli til en drivkraft for utvikling av en diversifisert verdiskapende reiselivssektor med en rekke turistattraksjoner og tjenester organisert rundt shopping, lengre turistreiser med overnattinger og økende kjøp av fritidseiendommer på den andre siden av grensen. Denne prosessen fra «shoppingturisme» til «turistshopping» og en omfattende «grenseturisme» gjør til slutt også turistsektoren på svensk side mindre avhengig av prisforskjell for dagligvarer.

Forskningsarbeidet var ferdigstilt før Corona-pandemien brøt ut og før virkningen av stengte grenser ble synlige. Derfor viste Schewe i sitt foredrag også hvilke drastiske konsekvenser den stengte grensen mellom Norge og Sverige i 2020 hadde på grensehandelen. Omsetningen av dagligvarer og alkohol økte kraftig i de norske kommunene i Østfold (+40%), mest i Halden (+47.6 %). Den stengte grensen ga en bråstopp for Nordmenns shoppingturisme over kjølen. Midlertidig ga dette positive effekter på sysselsettingen på norsk side, men førte samtidig til et stort økonomisk tilbakeslag på svensk side av grensen. Mer alvorlig imidlertid var - og fortsatt er - ifølge Schewe de negative virkningene fra det svenskene kaller den norske «pandemi-nasjonalismen», på det norsk-svenske vennskap og tillitsforhold.

Høsten 2021 ble grensen midlertidig åpnet igjen for dagsturister, og grensehandelen tok seg umiddelbar opp - inntil grensen faktisk stengt på nytt igjen i den fjerde smittebølgen ved årsskiftet. Corona-pandemien har vist med all tydelighet at åpne grenser er forutsetning for ikke bare en blomstrende grenseturisme men også for alt øvrige grenseoverskridende samarbeid.

 

Publisert 14. jan. 2022 13:11 - Sist endret 14. jan. 2022 13:11