Skatteetatens moderniseringsprosjekt «MEMO»

Høyskolelektor Asbjørn Pedersen ved Institutt for økonomi, innovasjon og samfunn som også er Generalsekretær i Norges  kemner- og kommuneøkonomers forbund skriver i Novembernummeret av tidsskriftet Kommunaløkonomi om at Skatteetaten moderniserer merverdiområdet (mva- området) i prosjektet «MEMO».

Artikkelen går gjennom ulike aspekter ved Skatteetatens arbeid i «MEMO». Det beskrives bl.a. at som et ledd i moderniseringen av merverdiområdet forenkles prosessen for registrering i mva-registeret. Som en del av moderniseringsprosjektet lanseres det også fra og med 1. januar 2022 en ny mva-melding. Formålet med den nye mva-meldingen er at Skatteetaten, foruten å gjenbruke datagrunnlaget for SAF-T (Standard Audit File-Tax), ønsker å innhente mer informasjon, øke datakvaliteten på underliggende regnskapsdata og redusere antall manuelle prosesser knyttet til selve innrapporteringen. 

Dagens mva-melding har 19 poster til utfylling og kan leveres direkte fra regnskapssystemet til Altinn, eller leveres ved manuell utfylling i Altinn. Den nye mva-meldingen skal være på XML-format og bygger på SAF-T kodelisten noe som øker antall poster til utfylling til 30. Den nye MVA-meldingen vil stille krav til at regnskapet er tilpasset Standard SAF-T koder- eller mappes til kodene. Den foretrukne løsningen i den nye mva-meldingen vil være basert på innlevering fra ”system til system”, dvs. levering direkte fra regnskapssystemet til skattemyndighetene, selv om det fortsatt vil være mulig å logge seg på skattemyndighetens portal og fylle ut MVA-meldingen der.

 

Publisert 2. nov. 2021 08:22 - Sist endret 2. nov. 2021 08:22