index.html

Remmen

Om instituttet

Det nyopprettede Institutt for økonomi, innovasjon og samfunn er ett av tre institutter ved Fakultet for informasjonsteknologi, ingeniørfag og økonomi. Instituttet har ca. 575 studenter og 29 ansatte.

Instituttet gir utdanning på bachelornivå innen innovasjon og prosjektledelse, regnskap, økonomi og administrasjon. På sikt arbeides det med å få til et studium på masternivå innen digital økonomi og bærekraftig utvikling.

Organisasjon

Her kan du lese mer om hvordan instituttet er organisert og om ledelsen ved instituttet.

Kontakt

Sentralbord (+47) 69 60 80 00
Åpningstid servicetorget:
Mandag - fredag kl. 08:00 – 15:45