Organisasjon

Institutt for økonomi, innovasjon og samfunn ledes av en instituttleder og undervisningsleder.

Instituttets ledelse

Instituttleder

Undervisningsleder