Marjo-Riitta Rynning

Institutt for økonomi, innovasjon og samfunn
English version of this page Stilling
Førsteamanuensis
Kontakt
+4769608336
Studiested
Halden
Kontornr.
-

Faglige interesser

Evalueringsstudier, strategiske endringsprosesser, dynamisk konkurranse, markeds- og markedsføringsforskning.

Undervisning

Se engelske nettsider for kurser undervist for tidligere arbeidsgivere.

I Høgskolen i Østfold har jeg vært med på Innføring i bedriftsøkonomi og emneansvarlig for Markedsføring og foretaksstrategi, Økonomisk seminar og veiledning av bacheloroppgaver i ulike økonomiske emner, og Introduction to Marketing.
 

Bakgrunn

Jeg har arbeidet parallelt med studiene i bank, forsikring, opptakskontor, universitetsadministrasjon, og ulike forskningsprosjekter. Jeg har også vært konsulent i Swedish Trade Office i Chicago og lektor i DePaul universitet, mens jeg var i master- og doktorandprogrammet.

Jeg har PhD i markedsføring med avhandling The Influence of Price on Product Evaluation: An Information Processing Perspective fra Northwestern University, U.S.A. Jeg har Master i Regnskap og Finans, Master i Foretaksadministrasjon og Master i Internasjonal Politikk og Internasjonal Jus.

I tillegg til høgskoler/universiteter har jeg jobbet med anvendte forskningsprosjekter for Industridepartementet, senere Næringsdepartementet og andre oppdragsgivere i IØI/NØI/SNF i Bergen. Mer direkte næringslivserfaring har jeg fra mange prosjekter i MMI, og i Telenor-konsernet, hovedsakelig i Telenor Mobil.

Priser

Åbo Akademis lærerpris for "gedigen lärargärning".
 

Verv

Curriculum Committee, DePaul University

Kommite for utdanningskvalitet, Høgskolen i Østfold
 

Samarbeid

 

Publikasjoner

 • Rynning, Marjo (2022). Dynamic Balancing of Own Company Identity with Alliance Identity in Strategic Multi-partner Alliances. I Orban, Franck & Larsen, Elin Strand (Red.), Living Alliances, Leaving Alliances: Interdisciplinary Perspectives. Waxmann Verlag. ISSN 978-3-8309-4449-2. s. 203–228. doi: https%3A/doi.org/10.31244/9783830994497.
 • Borgersen, Trond Arne & Rynning, Marjo (2019). Reflections on Credit Market Incentives in a Small Open Economy with a Dominant Market Player. The Case of Norwegian Banking. International Journal of Economics and Business. ISSN 1948-5166. 7(1 & 2), s. 43–62. Fulltekst i vitenarkiv
 • Rynning, Marjo (2019). Prerequisites for niche savings bank's survival: Unattractive economic statistical outlook, but positive political support in the local municipality. I Orban, Franck & Larsen, Elin Strand (Red.), Discussing Borders, Escaping Traps: Transdisciplinary and Transspatial Approaches . Waxmann Verlag. ISSN 978-3-8309-4045-6. s. 199–215.
 • Rynning, Marjo (2017). The Influence of New Technology on the Home Market Competition and the Strategies Chosen by Norwegian Savings Banks in 2000–2010. Managerial and Decision Economics (MDE). ISSN 0143-6570. 38(2), s. 252–276. doi: 10.1002/mde.2774.
 • Rynning, Marjo (2014). Kan våre studenter lære mer hvis vi forteller dem mindre? UNIPED. ISSN 1500-4538. 37(3), s. 49–62. doi: 10.3402/uniped.v37.21857.
 • Rynning, Marjo-Riitta & Andersen, Otto (1994). Structural and behavioral predictors of export adoption: a Norwegian study. Journal of International Marketing. ISSN 1069-031X. 2(1), s. 73–89.
 • Andersen, Otto & Rynning, Marjo-Riitta (1994). Prediction of export intentions - managing with structural characteristics? Scandinavian Journal of Management. ISSN 0956-5221. 10(1), s. 17–27. doi: 10.1016/0956522194900345.
 • Rynning, Marjo-Riitta (1992). Asenteiden muuttumisen edellytykset ja lainalaisuudet. I Kajanto, Anneli (Red.), Ympäristökasvatus. Aikuiskasvatuksen tutkimusseura. ISSN 951-692-287-2. s. 69–77.
 • Rynning, Marjo-Riitta & Andersen, Otto (1992). The capabilities, co-operation and diversification connection, Marketing for Europe - marketing for future: Proceedings of the 21st annual conference of the European Marketing Academy. EMAC. ISSN 8789695070.
 • Rynning, Marjo-Riitta (1992). Successful consulting with small and medium-sized vs. large clients: meeting the needs of the client? International Small Business Journal. ISSN 0266-2426. 11(1), s. 47–60. doi: 10.1177/026624269201100104.
 • Andersen, Otto & Rynning, Marjo-Riitta (1991). An empirical illustration of an alternative approach to measuring the market power and high-profit hypothesis. International Journal of Industrial Organization. ISSN 0167-7187. 9(2), s. 239–249. doi: 10.1016/0167718705800050.
 • Vatne, Eirik; Rynning, Marjo-Riitta & Aase, Tor Halfdan (1990). Hva skjedde i det lokale næringslivet? I Vatne, Eirik (Red.), Gassdrevet distriktsutbygging: samfunnsmessige virkninger av Kårstø-utbyggingen. Kommuneforlaget AS. ISSN 9788272427305.
 • Rynning, Marjo-Riitta (1989). Reciprocity in a gift-giving situation. Journal of Social Psychology. ISSN 0022-4545. 129(6), s. 769–778. doi: 10.1080/00224545.1989.9712085.
 • Amburgey, Terry L.; Lehtisalo, Marjo-Riitta & Kelly, Dawn (1988). Suppression and failure in the political press: government control, party affiliation, and organizational life chances. I Carroll, Glenn R. (Red.), Ecological Models of Organizations. Ballinger Publishing Company. ISSN 0887302084. s. 153–173.

Se alle arbeider i Cristin

 • Rynning, Marjo (2006). A stated preference study among norwegian decision-makers in urban transport issues - hypotheses. Transportøkonomisk institutt.
 • Rynning, Marjo (2006). A stated preference study among norwegian decision-makers in urban transport issues - sample and method. Transportøkonomisk institutt.
 • Rynning, Marjo-Riitta (1994). Optimal pricing og telecommunication services. SNF. ISSN 9788272964671.
 • Rynning, Marjo-Riitta (1993). Eksportbedrifter i Bergensregionen: en undersøkelse av industribedrifters koplinger til det lokale næringslivet. SNF. ISSN 8272963558.
 • Rynning, Marjo-Riitta (1993). Næringsmiddelindustrien i Bergensregionen. SNF. ISSN 8272963566.
 • Rynning, Marjo-Riitta (1991). Typiske konsulentoppdrag og vellykkete konsulentoppdrag: konsulenters og klienters synspunkter. SNF. ISSN 8272961571.
 • Rynning, Marjo-Riitta (1990). Norske empiriske evalueringsstudier om effekter av distrikts- og regionalpolitiske virkemidler i foretaks-/bedriftsrettede virkemidler. Næringsøkonomisk institutt NØI. ISSN 8272961148.
 • Rynning, Marjo-Riitta (1990). Overføring av konsulentkunnskap til SMB og store klienter: konsulentfirmaers synspunkt. Næringsøkonomisk institutt NØI. ISSN 8272961253.
 • Johnstad, Tom; Lorentzen, Torbjørn & Rynning, Marjo-Riitta (1990). Kunnskapsformidlere i Norge. Næringsøkonomisk institutt NØI. ISSN 8272960966.
 • Rynning, Marjo-Riitta (1990). Økonomisk utvikling i nyetablerte industribedrifter. Næringsøkonomisk institutt NØI. ISSN 8272961091.
 • Rynning, Marjo-Riitta (1989). Kunnskaps- og teknologiformidling i Norge - en annotert bibliografi. Næringsøkonomisk institutt NØI. ISSN 8272960877.
 • Andersen, Otto & Lehtisalo, Marjo-Riitta (1987). Evaluering av markedsføringstilskudd: sammendrag og synspunkter. Nordlandsforskning. ISSN 8273210642.
 • Andersen, Otto & Lehtisalo, Marjo-Riitta (1987). Evaluering av markedsføringstilskudd: en bedriftsundersøkelse. Nordlandsforskning. ISSN 8273210634.
 • Lehtisalo, Marjo-Riitta (1986). The influence of price on product evaluation: an information processing perspective. Northwestern University.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 12. juni 2018 16:29 - Sist endret 14. juni 2021 14:00