Marjo-Riitta Rynning

Institutt for økonomi, innovasjon og samfunn
English version of this page Stilling
Førsteamanuensis
Kontakt
+4769608336
+4769215000
Studiested
Halden
Kontornr.
-

Faglige interesser

Evalueringsstudier, strategiske endringsprosesser, dynamisk konkurranse, markeds- og markedsføringsforskning.

Undervisning

Se engelske nettsider for kurser undervist for tidligere arbeidsgivere.

I Høgskolen i Østfold har jeg vært med på Innføring i bedriftsøkonomi og emneansvarlig for Markedsføring og foretaksstrategi, Økonomisk seminar og veiledning av bacheloroppgaver i ulike økonomiske emner, og Introduction to Marketing.
 

Bakgrunn

Jeg har arbeidet parallelt med studiene i bank, forsikring, opptakskontor, universitetsadministrasjon, og ulike forskningsprosjekter. Jeg har også vært konsulent i Swedish Trade Office i Chicago og lektor i DePaul universitet, mens jeg var i master- og doktorandprogrammet.

Jeg har PhD i markedsføring med avhandling The Influence of Price on Product Evaluation: An Information Processing Perspective fra Northwestern University, U.S.A. Jeg har Master i Regnskap og Finans, Master i Foretaksadministrasjon og Master i Internasjonal Politikk og Internasjonal Jus.

I tillegg til høgskoler/universiteter har jeg jobbet med anvendte forskningsprosjekter for Industridepartementet, senere Næringsdepartementet og andre oppdragsgivere i IØI/NØI/SNF i Bergen. Mer direkte næringslivserfaring har jeg fra mange prosjekter i MMI, og i Telenor-konsernet, hovedsakelig i Telenor Mobil.

Priser

Åbo Akademis lærerpris for "gedigen lärargärning".
 

Verv

Curriculum Committee, DePaul University

Kommite for utdanningskvalitet, Høgskolen i Østfold
 

Samarbeid

 

Publikasjoner

 • Borgersen, Trond Arne & Rynning, Marjo (2019). Reflections on Credit Market Incentives in a Small Open Economy with a Dominant Market Player. The Case of Norwegian Banking. International Journal of Economics and Business.  ISSN 1948-5166.  7(1 & 2), s 43- 62 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Rynning, Marjo (2019). Prerequisites for niche savings bank's survival: Unattractive economic statistical outlook, but positive political support in the local municipality, In Franck Orban & Elin Strand Larsen (ed.),  Discussing Borders, Escaping Traps: Transdisciplinary and Transspatial Approaches.  Waxmann Verlag.  ISBN 978-3-8309-4045-6.  Chapter.  s 199 - 215
 • Rynning, Marjo (2017). The Influence of New Technology on the Home Market Competition and the Strategies Chosen by Norwegian Savings Banks in 2000–2010. Managerial and Decision Economics (MDE).  ISSN 0143-6570.  38(2), s 252- 276 . doi: 10.1002/mde.2774
 • Rynning, Marjo (2014). Kan våre studenter lære mer hvis vi forteller dem mindre?. UNIPED.  ISSN 1500-4538.  37(3), s 49- 62 . doi: 10.3402/uniped.v37.21857
 • Andersen, Otto & Rynning, Marjo-Riitta (1994). Prediction of export intentions - managing with structural characteristics?. Scandinavian Journal of Management.  ISSN 0956-5221.  10(1), s 17- 27 . doi: 10.1016/0956522194900345
 • Rynning, Marjo-Riitta & Andersen, Otto (1994). Structural and behavioral predictors of export adoption: a Norwegian study. Journal of International Marketing.  ISSN 1069-031X.  2(1), s 73- 89
 • Rynning, Marjo-Riitta (1992). Asenteiden muuttumisen edellytykset ja lainalaisuudet, I: Anneli Kajanto (red.),  Ympäristökasvatus.  Aikuiskasvatuksen tutkimusseura.  ISBN 951-692-287-2.  Kapittel.  s 69 - 77
 • Rynning, Marjo-Riitta (1992). Successful consulting with small and medium-sized vs. large clients: meeting the needs of the client?. International Small Business Journal.  ISSN 0266-2426.  11(1), s 47- 60 . doi: 10.1177/026624269201100104
 • Rynning, Marjo-Riitta & Andersen, Otto (1992). The capabilities, co-operation and diversification connection, In  Marketing for Europe - marketing for future: Proceedings of the 21st annual conference of the European Marketing Academy.  EMAC.  ISBN 8789695070.  artikkel.
 • Andersen, Otto & Rynning, Marjo-Riitta (1991). An empirical illustration of an alternative approach to measuring the market power and high-profit hypothesis. International Journal of Industrial Organization.  ISSN 0167-7187.  9(2), s 239- 249 . doi: 10.1016/0167718705800050
 • Vatne, Eirik; Rynning, Marjo-Riitta & Aase, Tor Halfdan (1990). Hva skjedde i det lokale næringslivet?, I: Eirik Vatne (red.),  Gassdrevet distriktsutbygging: samfunnsmessige virkninger av Kårstø-utbyggingen.  Kommuneforlaget AS.  ISBN 9788272427305.  Kapittel 6.
 • Rynning, Marjo-Riitta (1989). Reciprocity in a gift-giving situation. Journal of Social Psychology.  ISSN 0022-4545.  129(6), s 769- 778 . doi: 10.1080/00224545.1989.9712085
 • Amburgey, Terry L.; Lehtisalo, Marjo-Riitta & Kelly, Dawn (1988). Suppression and failure in the political press: government control, party affiliation, and organizational life chances, In Glenn R. Carroll (ed.),  Ecological Models of Organizations.  Ballinger Publishing Company.  ISBN 0887302084.  Chapter 9.  s 153 - 173

Se alle arbeider i Cristin

 • Rynning, Marjo (2006). A stated preference study among norwegian decision-makers in urban transport issues - hypotheses. Arbeidsdokument - Transportøkonomisk institutt. OI/1891/2006.
 • Rynning, Marjo (2006). A stated preference study among norwegian decision-makers in urban transport issues - sample and method. Arbeidsdokument - Transportøkonomisk institutt. OI/1892/2006.
 • Rynning, Marjo-Riitta (1994). Optimal pricing og telecommunication services.
 • Rynning, Marjo-Riitta (1993). Eksportbedrifter i Bergensregionen: en undersøkelse av industribedrifters koplinger til det lokale næringslivet.
 • Rynning, Marjo-Riitta (1993). Næringsmiddelindustrien i Bergensregionen.
 • Rynning, Marjo-Riitta (1991). Typiske konsulentoppdrag og vellykkete konsulentoppdrag: konsulenters og klienters synspunkter.
 • Johnstad, Tom; Lorentzen, Torbjørn & Rynning, Marjo-Riitta (1990). Kunnskapsformidlere i Norge.
 • Rynning, Marjo-Riitta (1990). Norske empiriske evalueringsstudier om effekter av distrikts- og regionalpolitiske virkemidler i foretaks-/bedriftsrettede virkemidler.
 • Rynning, Marjo-Riitta (1990). Overføring av konsulentkunnskap til SMB og store klienter: konsulentfirmaers synspunkt.
 • Rynning, Marjo-Riitta (1990). Økonomisk utvikling i nyetablerte industribedrifter.
 • Rynning, Marjo-Riitta (1989). Kunnskaps- og teknologiformidling i Norge - en annotert bibliografi.
 • Andersen, Otto & Lehtisalo, Marjo-Riitta (1987). Evaluering av markedsføringstilskudd: en bedriftsundersøkelse.
 • Andersen, Otto & Lehtisalo, Marjo-Riitta (1987). Evaluering av markedsføringstilskudd: sammendrag og synspunkter.
 • Lehtisalo, Marjo-Riitta (1986). The influence of price on product evaluation: an information processing perspective.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 12. juni 2018 16:29 - Sist endret 14. juni 2021 14:00