Theo Schewe

Institutt for økonomi, innovasjon og samfunn
Stilling
Førstelektor
Kontakt Studiested
Halden
Kontornr.
-

Faglige interesser

Makroøkonomisk teori og politikk.
Norsk økonomisk politikk.
Internasjonal økonomi.
Grensehandel og grenseturisme

Undervisning

Har undervist i Makro- og mikroøkonomi, internasjonal handel, markedsføring, servicemarketing.

Bakgrunn

Studium i samfunns- og bedriftsøkonomi, matematikk og statsvitenskap ved universitetene i Marburg, Oslo og Kiel.
Statsstipendiat ved universitetet i Oslo, Sosialøkonomisk institutt.
Ansatt ved Høgskolen i Østfold, tidligere også ved Universitetet i Sørøst-Norge og Høgskolen i Innlandet
Førstelektor i økonomiske fag.
Studieleder og dekan ved Høgskolen i Østfold.

Verv

Medlem og leder i avdelingsstyret ØSS og diverse utvalg
Medlem og styremedlem i Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning NRØA
Tidligere ERASMUS/ECTS-koordinator for internasjonal studentutveksling ved HiØ
Sekretær og styremedlem i Eksportklubben i Østfold
Kommunestyremedlem i Halden kommune
Styremedlem i Halden kommunale pensjonskasse
Meddommer i Halden tingrett
Styremedlem i Halden Næringsråd
Diverse verv i lokale idrettsforeninger

Samarbeid

Samarbeid mellom institusjoner innen høyere utdanning i økonomi (NRØA)
Internasjonal studentutveksling
Samarbeid med næringsliv og høgskole i Østfold

 

Forskergrupper

Publikasjoner

 • Leick, Birgit; Schewe, Theo & Kivedal, Bjørnar Karlsen (2020). Tourism development and border asymmetries: An exploratory analysis of market-driven cross-border shopping tourism. Tourism Planning & Development. ISSN 2156-8316. 18(6), s. 673–698. doi: 10.1080/21568316.2020.1837230. Fulltekst i vitenarkiv
 • Schewe, Theo (2012). Theoretical foundations of modern macroeconomic policies in a small open economy: The case of Norway. I Krämer, Hagen M.; Kurz, Heinz D. & Trautwein, Hans-Michael (Red.), Macroeconomics and the history of economic thought: festschrift in honour of Harald Hagemann. Routledge. ISSN 978-0-415-68147-6. s. 415–425.
 • Schewe, Theo (2011). Das skandinavische Modell heute: ein Beispiel moderner keynesianischer Wirtschaftspolitik? I Hagemann, Harald & Krämer, Hagen (Red.), Keynes 2.0: Perspektiven einer modernen keynesianischen Wirtschaftstheorie und Wirtschaftspolitik. Metropolis-Verlag. ISSN 978-3-89518-821-3. s. 241–280.
 • Schewe, Theo (2003). Kvalitetsreform som eksperimentell prosess – erfaringer fra undervisning i økonomiske emner, Mellom plikt og rett – tanker om og arbeid med Kvalitetsreformen ved Avdeling for samfunnsfag og fremmedspråk. Høgskolen i Østfold. s. 41–57.
 • Schewe, Theo (2002). Multilingual Communication in the Global Network Economy, Eva Lambertsson Björk (ed.): Life-long Learning in Business and Industry. Information and Communication Technology (ICT), ENCoDe 2001 13th conference 5-7 July 2001: Proceedings. s. 227–243.
 • Schewe, Theo (2001). Multilingual Communication in the Global Network Economy, Über Grenzen gehen – Kommunikation zwischen Kulturen und Unternehmen. Crossing Borders – Communication between Cultures and Companies. Festschrift für Ingrid Neumann. Redigert av Jutta Eschenbach og Theo Schewe. Høgskolen i Østfold. s. 195–209.
 • Schewe, Theo (1999). Full Employment in the Age of Globalisation? Political-economic Analysis of Effective Employment Policies in the Nineties. The Case of Norway. ?.

Se alle arbeider i Cristin

 • Schewe, Theo (2021). Den Norske Grensehandelen – drivkraft for en omfattende grenseturisme.
 • Schewe, Theo (2020). Blir det mindre grensehandel når avgiftene kuttes? Strömstads Tidning.
 • Schewe, Theo (2020). Avgiftene skal kuttes - blir det mindre grensehandel? Halden Arbeiderblad.
 • Schewe, Theo (2018). Frafall og gjennomføring for bachelorstudenter i økonomisk-administrative fag – En empirisk analyse med data fra Høgskolen i Østfold.
 • Schewe, Theo (2017). Sensorveiledninger er en stor fordel for alle parter. Khrono.no. ISSN 1894-8995.
 • Schewe, Theo (2016). Tjener dårligere enn nabo'n. [Avis]. Sarpsborg Arbeiderblad.
 • Schewe, Theo (2015). Monetary Policy Regimes and the Nordic Model.
 • Schewe, Theo (2015). Macroeconomic Policy and the Nordic Model.
 • Schewe, Theo (2015). Monetary Policy Regimes and the Nordic Model.
 • Schewe, Theo (2014). "Hva betyr det for oss at Sverige setter styringsrenta ned til 0 prosent?". [Radio]. NRK Østfold.
 • Schewe, Theo (2013). Norwegen: Wohlstand und Vollbeschäftigung in Zeiten der Eurokrise.
 • Schewe, Theo (2013). Monetary Policy Regimes and the Nordic Model.
 • Schewe, Theo (2012). Norsk-svensk grensehandel: Nordby åpner større supermarked. [TV]. NRK 1 - Østfold.
 • Schewe, Theo (2012). Norsk-svensk grensehandel: nye butikker på begge sider av grensen. [Radio]. NRK P1-Østfold.
 • Schewe, Theo (2012). From credit market regulation to Taylor’s rule – some reflections on monetary policy regime changes in Norway.
 • Schewe, Theo (2011). Økonomi og samfunnsvitenskap i fusjonsprosessen.
 • Schewe, Theo (2011). Den tyske sosialstat.
 • Schewe, Theo (2010). Det nye samarbeidsprosjekt «Økonomi og samfunnsvitenskap» i Oslofjordalliansen.
 • Schewe, Theo (2010). Karakterrapport for 2009 med spesiell fokus på masteroppgaver i økonomi og administrasjon.
 • Schewe, Theo (2010). Karakterfordeling i bachelorstudiene i økonomi og administrasjon 2008.
 • Schewe, Theo (2009). Das skandinavische Modell heute : ein Beispiel moderner keynesianischer Wirtschaftspolitik? KEYNES 2.0 - perspektiven einer modernen keynesianischen Wirtschaftstheorie und -politik. Universität Hohenheim.
 • Schewe, Theo (2009). Regjeringens økonomiske krisepakke av 27.1.2009 : virkninger for norsk økonomi og næringsliv i Østfold.
 • Schewe, Theo (2009). Das skandinavische Modell heute : ein Beispiel moderner keynesianischer Wirtschaftspolitik?
 • Schewe, Theo (2008). Studieportefølje - noen betraktninger om høgskolens strategiske utfordringer og muligheter de kommende år - med fokus på konkurransesituasjon og ressursbruk.
 • Schewe, Theo (2008). Universitetet på Ås eller høgskolen i Halden? Hamar arbeiderblad.
 • Schewe, Theo (2007). Publiseringsvirksomhet ved Høgskolen i Østfold 2004-2006.
 • Schewe, Theo (2007). Høgskolen ønsker BI-studenter velkommen. Fredrikstad Blad.
 • Schewe, Theo (2007). Makroøkonomi : har vi kontroll med utviklingen? / Per Halvor Vale. - 2. utg. Økonomisk forum. ISSN 1502-6108. 61(9), s. 44–46.
 • Schewe, Theo (2007). Vollbeschäftigungspolitik in Norwegen als Erfolgsmodell?
 • Schewe, Theo (2007). Paradigmeskifter i norsk makroøkonomisk politikk : betraktninger om sammenheng mellom økonomisk teori og politikk.
 • Schewe, Theo (2006). Økonomisk seminar - en ny form for tverrfaglig og interaktiv læring i bachelorstudiets tredje år.
 • Schewe, Theo (2006). Kvalitetsreform som eksperimentell prosess : erfaringer fra undervisning i økonomiske emner.
 • Schewe, Theo (2006). Makroøkonomiske problemer i en liten, åpen økonomi med stor råstoffeksport.
 • Schewe, Theo (2005). Metodeundervisning i økonomistudiene ved Høgskolen i Østfold - organisering og erfaringer hittil.
 • Schewe, Theo (2005). Vollbeschäftigungspolitik im Paradigmenwechsel.
 • Schewe, Theo (2004). Implementierung des Bolognaprozesses im Hochschulstudium in Norwegen und das Studienangebot an der Hochschule Østfold.
 • Schewe, Theo (2004). Multilinguale Kommunikation internationaler Unternehmen im Internet.
 • Schewe, Theo (2004). Høgskolen klarer seg i tøff konkurranse. Hamar arbeiderblad.
 • Schewe, Theo (2003). Kommuneøkonomiens og velferdsstatens fremtid. Hamar arbeiderblad.
 • Schewe, Theo (2002). Skal Norge bytte kronen med euro? Hamar arbeiderblad.
 • Schewe, Theo (2002). Høgskolen i Halden eller Fredrikstad? ?.
 • Schewe, Theo (2002). Statens petroleumsfond – til hvilken nytte? Hamar arbeiderblad.
 • Schewe, Theo (2002). Statens petroleumsfond – eierskap og risiko. Hamar arbeiderblad.
 • Schewe, Theo (2002). Gjør oljerikdommen Norge fattigere? ?.
 • Schewe, Theo (2001). Den brysomme konkurranseevnen. Moss Avis.
 • Schewe, Theo (2001). Oljerikdommens synlige paradoks. Hamar arbeiderblad.
 • Schewe, Theo (2001). Multilingual Communication in the Global Network Economy.
 • Schewe, Theo (2001). Standardisation versus adaptation and the choice of language strategies in international web marketing.
 • Schewe, Theo; Neumann, Ingrid & Billeau, Jacky (2000). Bruk av Internett ved leting etter faguttrykk og paralleltekster.
 • Schewe, Theo (1999). Globalisering, merkantilisme og tønsethisme. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). ISSN 0804-3116.
 • Schewe, Theo (1998). Norwegen und die Europäische Union. ?. 4(2), s. 14–15.
 • Schewe, Theo (2015). Monetary policy regimes and the Nordic model. Høgskolen i Buskerud og Vestfold. ISSN 1894-7522.
 • Schewe, Theo (2010). Das skandinavische Modell heute : ein Beispiel moderner keynesianischer Wirtschaftpolitik? Høgskolen i Østfold. ISSN 9788278253151.
 • Schewe, Theo (2005). Makroökonomische Probleme des extensiven Rohstoffexports in einer entwickelten Volkswirtschaft - analysiert am Beispiel der norwegischen Erdölwirtschaft. Universität Hohenheim, Universität Oldenburg, Evangelisches Studentenwerk e.V. Villigst.
 • Eschenbach, Jutta & Schewe, Theo (2001). Über Grenzen gehen - Kommunikation zwischen Kulturen und Unternehmen : Festschrift für Ingrid Neumann Crossing borders - communication between cultures and companies. Høgskolen i Østfold. ISSN 8278250928.
 • Schewe, Theo (2001). Jutta Eschenbach & Theo Schewe (Hrsg.): Über Grenzen gehen – Kommunikation zwischen Kulturen und Unternehmen. Festschrift für Ingrid Neumann Jutta Eschenbach & Theo Schewe (Eds.): Crossing Borders - Communication between Cultures and Companies. Festschrift für Ingrid Neumann. Høgskolen i Østfold. ISSN 8278250928.
 • Schewe, Theo (1998). Konkurransesituasjon og markedsføring for økonomistudiene ved Høgskolen i Hedmark på Rena. Høgskolen i Hedmark. ISSN 82-7671-035-2.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 12. juni 2018 16:30 - Sist endret 17. des. 2021 15:39