Deltid associate & Studentassistent

Mohammadreza Allahdadi jobber som deltid associate i PwC og studentassistent ved Høgskolen i Østfold. Han studerte Bachelor i økonomi og administrasjon ved Høgskolen i Østfold og ble uteksaminert våren 2020.

Hvorfor valgte du å studere Økonomi og administrasjon?

Her er det vel obligatorisk for en økonom å si tall og analyser, men faktisk liker at man kan sette to streker under ett svar. To stikkord som for meg var viktig: bredt fagområde og samfunnsnyttig! Jeg har alltid vært interessert i økonomi, tall og ting som sparing og formueforvaltning. Valgene mine på videregående var basert på det. Jeg likte og var flink i de økonomiske fagene som matte, samfunnsøkonomi, markedsføring og ledelse. For meg er det altså viktig å ta en utdannelse som gir meg mange og ulike muligheter, samtidig vet jeg at økonomi er et fagområde som er viktig nå og i fremtiden. Ønsket var å få en utdannelse der jeg fikk et godt faglig grunnlag, inspirasjon og en god struktur for videre karriere. Med en økonomiutdannelse får en mulighet til å velge ulike retninger ved jobbsøking. Utdannelsen gir et godt grunnlag for å velge retninger innenfor prosjektledelse, revisjon, markedsføring, strategi, innovasjon, ledelse, konsulentarbeid med mer. Jeg forsetter per dags dato med mastergrad i finans ved Norges miljø-og biovitenskapelige universitet NMBU.

Hva tror du var de viktigste faktorene for at nettopp du fikk jobben? 

Jeg var så heldig med å få denne jobben gjennom winter-intership hos PwC etter første studieåret mitt og jobbet deltid siden. De viktigste faktorene for at jeg fikk jobben tror jeg var min tidligere arbeidserfaring, frivillig arbeid i ulike organisasjoner, men også min bakgrunn fra økonomi. Jeg tror inntrykket jeg ga på søknaden min og på intervju spilte en stor rolle for at akkurat jeg fikk jobben. Vil ro min relevante erfaring og interesse for arbeidet var det som var avgjørende for at jeg ble tilbudt jobben. Det er viktig å notere seg at en arbeidsgiver foretrekker som regel at man har noe erfaring, så all relevant erfaring er gull verdt.

Samtidig vil jeg tro at min bakgrunn og lidenskap for utdanningsfeltet som lærerassistent ved Høgskolen i Østfold har gitt meg erfaring gjennom å holde studentforelesninger, veiledningstimer og materiellutvikling. Ved å undervise studenter – med spesialisering i finansregnskap, statistikk og økonomistyring – har jeg forbedret formidlings- og læringsferdighetene mine. Dette har lagt til rette for hvordan jeg jobber i dag. Når det er sagt handler revisjon om mer enn bare tall – det handler om å ha god forretningsforståelse og evnen til å snakke med mennesker. Jeg tror det er minst like viktig å ha høy sosial intelligens som akademiske resultater.

Hva er dine hovedarbeidsoppgaver?

I denne jobben har man mye ansvar, noe som også medfører stor frihet. Som deltids associate kan man legge opp tiden sin selv, jobbe mye en periode, for så å kompensere andre dager. Arbeidsdagene er svært ulike, og det eksisterer nesten ikke en «typisk arbeidshverdag». Man jobber løpende med flere prosjekter, av ulik størrelse, og må av den grunn håndtere en rekke problemstillinger samtidig. Dette gjør at arbeidsoppgaver og arbeidsmengde varierer mye gjennom året. I løpet av en dag kan jeg gjøre alt fra å planlegge gjennomføring av oppdrag, utføre en revisjon, delta/avholde møter internt og/eller eksterne møter, samt svare på faglige spørsmål fra kunder. Arbeidsoppgavene er morsomme, man jobber ofte sammen med andre, og hver dag lærer man noe nytt. Som nåværende masterstudent er det en stor trygghet å være en del av et team hvor man alltid har noen å spørre dersom man trenger hjelp.

Livet er det som skjer mens man planlegger noe annet, sa John Lennon. I denne bransjen møter man på mange ulike mennesker i ulike firmaer og forretningssammenhenger. Noen i mer eller mindre betydningsfulle stillinger enn andre. Man knytter hele tiden kontakter, møter forskjellige typer mennesker og får brukt sosiale ferdigheter fremfor alt annet. Det beste med å jobbe hos PwC er at man har en hektisk, men variert hverdag, hvor du muligheten for både personlig og faglig utvikling er stor.

På hvilken måte bruker du utdanningen din i jobben?

Revisjon er prosjektbasert yrke, hvor man jobber på en rekke prosjekter løpende gjennom året. Bacheloren min i prosjektledelse og bedriftsrådgivning hjalp meg å forstå hvordan bruke prosjektverktøy og arbeidsmetodikken for å gjennomføre og lede prosjekter, anvende teoretisk kunnskap på virkelige problemstillinger. Jeg bruker kunnskapen innenfor metode og analyse generelt i jobben. Utdanningen har gitt meg gode skriftlige, muntlige og analytiske evner som jeg anvender i jobben hele tiden. I tillegg opplever jeg at det er nyttig å ha med seg et helhetsperspektiv i en jobb som fort dreier seg om detaljer.

Utdanningen min fra Høgskolen i Østfold har gitt meg både dybde- og breddekompetanse som gjør meg i stand til å lettere tilegne meg ny kunnskap, forstå helheten og bidra med innspill i faglige diskusjoner. Jeg kan trekke tydelige paralleller mellom jobben og teori, dermed blir teorien mer interessant og lettere å huske.

Hva er ditt beste tips til studenter som ønsker å bli attraktive på arbeidsmarkedet?

Sett av dedikert tid til skolearbeid, slik at du oppnår gode akademiske resultater. Når man er nyutdannet har man lite arbeidserfaring å vise til - det er dermed avgjørende at du viser til resultater! Det som er minst like viktig som å studere, er det å være motivert for den utdannelsen du tar. Ta en utdannelse og velg en jobb som både gir deg selvtillit og utfordringer på engang. Holde interessen oppe og gjør studiet lystbetont.

Ha et høyt driv og engasjer deg i organisasjoner som du virkelig brenner for både innenfor interships, studentforeninger, politikk og kultur. Det er viktig å føle seg betydningsfull på en arbeidsplass, samtidig skal arbeidet gi deg mulighet til en kontinuerlig læringskurve. Tenk alltid kvalitet fremfor kvantitet når du søker jobb. Ikke vær motivert av penger, men av jobben du skal gjøre. Vær ærlig og vær deg selv – det lønner seg på sikt. Av dette følger det en viktig bemerkning jeg selv har gjort til min gjeldende leveregel; Motivasjon skaper kvalifikasjon.

Publisert 28. okt. 2020 11:25 - Sist endret 14. juni 2021 20:14