Systemkonsulent Prisolve AS

Ylber Isufi jobber som systemkonsulent hos Prisolve AS. Han studerte Bachelor i økonomi og administrasjon ved Høgskolen i Østfold og ble uteksaminert våren 2019.

Hvorfor valgte du å studere Økonomi og administrasjon?

På videregående hadde jeg realfagene kjemi, fysikk og biologi. Så jeg er ganske overrasket av å ha havnet på en økonomilinje. Etter at jeg bladde ned listen over studier man kan velge med karriereveileder fra vgs., så synes jeg økonomi og administrasjon hørtes fancy ut. Så rart som det høres ut så er dette den eneste grunnen til hvorfor jeg valgte studiet. Jeg hadde ingen planer og visste ikke hva jeg ville gjøre i fremtiden.

Likevel så fikk jeg god jobb etter endt studie (Financial Technology), i tillegg har jeg lært mye om økonomi og hvordan man bør håndtere penger. Dette synes jeg er veldig gøy å kunne, spesielt tidlig i sin karriere da for å kunne sette seg selv opp framover i livet.

Hva tror du var de viktigste faktorene for at nettopp du fikk jobben? 

Etter avslutningen vår så ble jeg satt i kontakt med dette selskapet av en av mine forelesere (godeste Asbjørn Olav Pedersen). Selv om det høres ut som om jobben kom til meg, så var ikke det enkelt da det krevde god innsats for i det hele tatt å bli anbefalt.

Jeg klarte å få gode karakterer, i tillegg hadde jeg flere verv under studietiden. Jeg var studentrådsleder for avdelingen min, studentassistent i 2 fag, studentrepresentant og programtillitsvalg. I tillegg var jeg en av de heldige som fikk stipendplass til et 5 ukers prosjektopphold i et universitet i Kina. Det er mange gode verv man kan få fra høgskolen som ser utrolig bra ut på CV, men det krever at man engasjerer seg.

Alt dette er morsomt å tenke på da mine første to semester var fylt med veldig dårlige resultater. Kult å se at man kan forandre seg så mye på så kort tid på grunn av at man møter inspirerende mennesker i studietiden.

Hva er dine hovedarbeidsoppgaver? 

Jeg bruker mye av tiden min til å jobbe sammen med vår programmerer. Dette inkluderer å forklare hvordan deler av programmet skal fungere fra den økonomiske siden. For eksempel hvordan tallene skal summeres og beregnes. Til slutt så tester jeg alt for å finne bugs i systemet før alt blir publisert til kundene våre.

Tett samarbeid med vår programmerer gir meg mye innsikt i det å kode ting, noe som jeg synes er utrolig fett! Jeg har til og med fått utviklingsoppgaver hvor jeg har koblet opp kundens Excel-filer til vår database slik at de kan få oppdaterte tall når som helst.

Videre så svarer jeg på kundehenvendelser, både på telefon og e-post. Kunder kan stille all slags spørsmål, fra hvordan vår rapporteringssystemet fungerer til ønsker om ny funksjonalitet og om eventuelle feil i systemet. Selvfølgelig er det vanskelig å teste hver eneste situasjon. Hvis kunden opplever et problem som for eksempel at det er feil tall i rapporten vår sammenlignet med økonomisystemet, så må jeg kontakte kunden for å finne ut så mye informasjon som mulig. Da for å kunne teste alt under de samme kriteriene. Deretter må jeg dobbeltsjekke rapporten mot økonomisystemet, også igjen mot databasen vår.

Jeg er også med på mange utviklingsmøter med sjefen min og vår programmerer. Som oftest handler disse møtene om hvordan vi kan løse nye prosjekter teknisk sett, i tillegg til hvordan vi kan gjøre det på en måte som gjør det enklest mulig for kunden.

På hvilken måte bruker du utdanningen din i jobben?

Kunnskap om regnskap og hvordan ulike økonomiske nøkkeltall beregnes har gjort ting enklere for meg i denne jobben. Dette gjelder ikke bare når vi skal utvikle nye rapporter (som da henter ulike type data, og da krever forskjellige beregninger), men også til å kunne løse henvendelser til kunder. Ikke alltid når det er feil så er det fra vårt system, til tider er det også feil i kundens regnskap, som da vil være grunnen til at tallene ikke går opp i rapportene våre.

Kunnskap fra verv har også kommet til stor hjelp i jobben. Jeg synes det er enklere å danne seg en mening om hvordan ting kan være best mulig dersom man har vært med på mye forskjellig selv. Da lærer man seg også hvordan å tenke på andre måter for å løse problemer.

Selv om jeg bruker mye av utdanningen min, så bruker jeg ganske mye også det jeg har lært her. Det å kunne vite hvordan de ulike funksjonene i vårt system fungerer, samt å kunne skrive såkalte «SQL spørringer» mot vår database for å kontrollere tall er noe jeg bruker hver dag i jobben. Så du behøver ikke å kunne alt, veldig mye læres også i jobben.

Hva er ditt beste tips til studenter som ønsker å bli attraktive på arbeidsmarkedet?

Høgskolen har mange gode verv, det skulle nesten vært ulovlig å ikke benytte seg av slike muligheter til å få gratis erfaring før jobb. Man må ikke ha høyest karakter i alle fag for å få god jobb. Avlast stress fra karakterer med et morsomt verv, og da blir det også enklere å møte på folk som vil satse på deg i arbeidslivet.

Spør spørsmål til forelesere på ting du ikke skjønner i timen. Det at du ikke stiller spørsmål påvirker bare deg når det kommer til eksamen.

Det er ikke krise hvis man har en dårlig start på studiet. Jeg synes det er veldig godt å kunne vise til arbeidsgiver at du har forbedret deg gjennom årene. Uansett hvor du er nå så kan du begynne å gå mot det du vil ha i livet ditt!

Publisert 12. nov. 2020 10:25 - Sist endret 14. juni 2021 20:14